ذبح حقوق بشر در سرزمین مدعیان حقوق بشر

دهها هزار معترض به نظام سرمایه داری در دوازدهمین شنبه سیاه در شهرهای فرانسه فریاد «مکرون استعفا» سر دادند.

1397/11/14
|
14:21
دسترسی سریع