کامیابی ها و ناکامی های انتخابات انگلستان

براساس نتایج انتخابات عمومی در انگلیس، پیشنهاد «ترزا می» برای برگزاری انتخابات زودهنگام، فقط ناکامی برای وی به ارمغان آورد.

1396/03/21
|
09:14
دسترسی سریع