عاشقان تحریم

لیست تحریم‌ها هر روز بلندتر از گذشته می‌شود، از یک سو نماینده آمریکا در سازمان ملل ایران را متهم به نقض قطع نامه‌های این سازمان می‌کند، از سوی دیگر ...

لیست تحریم‌ها هر روز بلندتر از گذشته می‌شود، از یک سو نماینده آمریکا در سازمان ملل ایران را متهم به نقض قطع نامه‌های این سازمان می‌کند، از سوی دیگر همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا با کاربرد لفظ ابزار تحریم اعلام می‌کند کشورش تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال می‌کند.

1396/04/11
|
10:14
دسترسی سریع