تحریم های علیه ایران و بازتاب آن در آمریکا

برخی این تحریم ها را بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران می نامند.

1396/05/06
|
10:04
دسترسی سریع