نماهنگ | پیام قدرت و مقاومت

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:همه‌ی كارهای شماها و ماها،همه حرفها و حركاتمان یك پیامی به بیرون كشور میفرستد.مواظب باشیم ببینیم ما چه پیامی میدهیم. پیام لازم نیست به زبان باشد؛گاهی كیفیّت نشستن شما پیام دارد؛مراقب این پیامی كه به دنیا میدهید باشید.

من می‌گویم مهم‌ترین چیزی كه باید از طرف ملّت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه‌ دشمن منتقل بشود، عبارت است از قدرت مقاومت ملّت ایران. ملّت ایران، جوانان ایران، باید با اقدامهای خود، با حركات خود، با شعارهای خود، با كاركرد خود به دنیا بفهمانند ــ كه البتّه دشمن هم خواهد فهمید ــ كه ملّت ایران قدرت مقاومت دارد، عزم راسخ دارد برای ایستادگی در مقابل زورگویی.

1401/08/11

1402/03/04
|
07:30
دسترسی سریع