مجموعه نظام یك پیكر است

رهبر انقلاب هم‌اكنون در دیدار نمایندگان مجلس: مجموعه نظام یك پیكر است و اركان آن اعضای این پیكرند. اگر قوا و دستگاه‌ها مكمل هم نباشند، دیگر به كار نخواهند آمد. نگاه باید نگاه همكاری و هم‌افزایی باشد.

1402/03/03
|
11:32
دسترسی سریع