صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه

برنامه مناظره با موضوع انتقادها به انتقال آب دریای خزر به سمنان

و با حضور :
دکتر هادی کیادلیری
(مدیر گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم و تحقیقات)
و
امیر عبدالرضا سپنجی
(مدیرکل روابط عمومی سازمان محیط زیست کشور)

مرتبط با این