نظر سنجی

به نظر شما مهمترین ویژگی و شاخصه مردم سالاری مطلوب از منظر حضرت امام(ره) کدامیک از موارد زیر می‌باشد؟

دسترسی سریع