نظر سنجی

به نظر شما مهمترین رویكرد رسانه‌های غربی نسبت به مكتب عاشورا و عزاداری ماه محرم کدامیک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

دسترسی سریع