نظر سنجی

به نظر شما مهترین دلیل شکست پروژه اغتشاش و آشوب در کشور کدامیک از گزینه های زیر میباشد؟

دسترسی سریع