صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

محرابی اظهار کرد: اقدام دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در برکناری« جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا، بیشتر یک پیام و سیگنال به داخل جامعه آمریکا بوده است .

علیرضا محرابی، در مصاحبه با برنامه« رویداد» رادیو گفت وگو ، در ارتباط با علل برکناری جان بولتون از سوی دونالد ترامپ تصریح کرد : رئیس جمهور آمریکا تلاش داشت با حضور بولتون در کاخ سفید فشار حداکثری را به ایران وارد کند و بر روی گزینه ی اجتناب ناپذیری جنگ متمرکز شود، ولی به مرور متوجه شد که از طریق این سیاست نمی تواند به اهداف حداکثری خود دست پیدا کند .

وی با بیان اینکه با اخراج جان بولتون، ترامپ باید چهارمین مشاور امنیت ملی آمریکا را در طول سه سالی که در کاخ سفید حضور پیدا کرده است، معرفی کند، خاطرنشان کرد: آنچه که مشخص است این است که به علت شخصیت تندروانه جان بولتون، ترامپ و اطرافیانش چندان او را وارد دایره سیاستگذاری رسمی در داخل آمریکا نمی کرده اند .

محرابی ادامه داد: شواهد گویای این مسئله است که رفتار جان بولتون برای ترامپ هزینه ساز بوده است و او تاکنون به علت مواضع و دیدگاه های بولتون مجبور به پرداخت هزینه هایی در داخل آمریکا و جامعه بین الملل شده است .

وی در رادیو گفت و گو اظهار داشت: بر اساس اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بولتون گرایش به ایجاد جنگ و درگیری بین آمریکا و مخالفان این کشور از جمله ایران داشت و بسیاری از اظهارنظرها و مواضعش در این چارچوب بود .

این کارشناس مسائل بین الملل در همین چارچوب افزود: ترامپ متوجه شده بود که با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده باید مقداری فضای روانی داخلی آمریکا را با توجه به مخالفت بخش اعظمی از مردم این کشور در ورود آمریکا به یک جنگ جدید ،تلطیف کند و این اطمینان را در بین مردم ایجاد کند که این کشور تا آنجا که ممکن است به سمت جنگ جدیدی نمی رود در همین چارچوب جان بولتون که به نوعی نماد جنگ طلبی است را اخراج کرد تا از این طریق سیگنالی را به داخل جامعه آمریکا مخابره کند و در فضای انتخابات از این تصمیم بهره برداری تبلیغاتی کند.

مرتبط با این خبر

  • بازاریان مذهبی به حکومت پهلوی روی خوش نشان ندادند

  • حمله به آرامکو با اخطار قبلی انجام شد

  • پایان نتانیاهو...

  • آسیب های اجتماعی در ناآگاهی افراد ریشه دارند

  • اگر حمایت بازاریان نبود انقلاب پیروز نمی شد

  • صادراتی که مملکت را تهی می‌کند و ارزآور نیست به چه درد می‌خورد؟

  • امریکا برای دلجویی از عربستان بانک مرکزی را مجددا تحریم کرد

  • شبکه فاضلاب شهری عامل فرونشست زمین نیست

  • عربستان بیش ازاین نمی تواند با کارت امریکا در منطقه بازی کند

  • مجلس قانون تجارت را زیرورو کرد