پاسخ امام خمینی (ره) به دونالد ترامپ پاسخ امام خمینی (ره) به دونالد ترامپ / دو واحد آمریکاشناسی

حواس مان باشد، رفتار ترامپ را در حد ترامپ، محدود و محصور نکنیم. ظاهر ترامپ، باطن آمریکاست. پس فضیلت «مرگ بر آمریکا» روشن است. سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران، یقین ما را مضاعف کرد باید سست نباشیم.

1396/07/23
|
10:11
|

لابد اخیراً شنیده ‏اید که رئیس جمهور آمریکا گفته است که کشور ایران یا رژیم ایران، وحشی هستند. اگر مقصود از «وحشی» این است که رام نیستند در مقابل آن چیزهایی که شما میخواهید، گاو شیرده نیستند، این را شما اسمش را وحشی میگذارید، بگذارید. و اگر واقعاً «وحشی» به آن معنایی است که شما به خیالتان است که گفته‏ اند، میگویید، بی‏حساب دارید حرف میزنید.

وحشی آن است که نمیگذارد مردم، زورمندها به او تعدی کنند یا وحشی آن است که میخواهد تعدی کند؟ بیحساب نباید صحبت کرد. شما چنانچه رفراندم کنید بین ملتهای دنیا، که امروز وحشی ترین رژیم ها کی است؟ من گمانم این است که بین ملتها اگر اتفاق آرا نباشد، اکثریت قاطع هست که امریکا؛ آن کسی که از آن ور دنیا میآید به این ور دنیا و تهدید میکند که من چه میکنم و چه میکنم، این وحشی است یا آن که میگوید: بابا، بگذارید ما سر جای خودمان، در کشور خودمان آزاد باشیم؟ در منطق آنها، وحشی این است که رام آنها نباشد؛ چنانچه تروریسم هم آن است که تابع آنها نباشد.

وقتی که سر خود انسان بخواهد مسائل را بگوید، این است که رؤسای جمهور دنیا الّا معدودی آنها فکر میکنند که هر کس که مصالح ما را در نظر گرفت و هر کس که گاو شیرده ما شد، این وحشی نیست! و اما آنکه سرکشی کرد از این فرمان، این وحشی است! این منطق امثال ریگان است. و شما باید، ملتهای ضعیف باید، این منطق را بکوبند. روی این منطق است که دارند عالم را میچاپند، دارند مظلومین را زیر پا له میکنند. اگر یک قدری سستی کنید، له می‏شوید.» (8 خرداد 1366 – سخنرانی در جمع مسؤولان نظام)

ظاهر ترامپ، همان باطن آمریکا

چندی پیش ترامپ در یک سخنرانی آمریکایی گفت:
«عربستان برای ما گاوی شیرده است که هروقت بخواهیم از آن طلا و دلار می دوشیم و هروقت شیرش تمام شود آن را سر می بریم. عربستان، باید سه چهارم ثروت خود را به آمریکا بابت حمایت های داخلی و خارجی نیروهای نظامی ما از این نظام بپردازد»؛ و این رفتار آمریکا با همه آن هایی است که می خواهد آنان را بدوشد.
پس حواس مان باشد، رفتار ترامپ را در حد ترامپ، محدود و محصور نکنیم. ظاهر ترامپ، باطن آمریکاست. پس فضیلت «مرگ بر آمریکا» روشن است. سخنرانی اخیر ترامپ درباره ایران، یقین ما را مضاعف کرد باید سست نباشیم که قرآن عزیز فرموده است:
و لا تَهِنوا و لا تَحزَنوا و أَنتُمُ الْأَعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنین (آل عمران – 139)
پس خوب است برای مقابله با ظلم و جور، دو واحد «آمریکاشناسی» پاس کنیم

دسترسی سریع