صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

ارباب افضلی گفت: تنها شاهرگ ورود ارز به بازار درآمدهای نفتی است، لذا شاهد عدم توازن بین عرضه و تقاضا در بازار ارز هستیم.

محمد ارباب افضلی، کارشناس حوزه اقتصادی و امور بانکی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص معدل نرخ ارز برای آینده اقتصاد کشور، اظهار کرد: بازار ارز روزهای سختی را گذارانده و پس از آرامشی که در طی چند سال گذشته داشت به دلایل مختلف میل به افزایش داشت که تحرکات اولیه در پاییز سال گذشته شروع شد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به واکنشی که فعالان بازار و استفاده کنندگان ارز نسبت به موضع گیری های جدید بانک مرکزی در لوای بسته سیاستی جدید منشر شده داشتند فضای کمی به ثبات رسیده است.

کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: این امیودواری ایجاده شده که از فضای ملتهب و امنیتی بازار کاسته شده و نشانه های مثبتی در بازار دیده می وشد که این نرخ می تواند در آینده نیز از پایداری برخوردار باشد و فعالان اقتصادی برای نیازهای ارزی با اطمینان بیشتری مواجه کند.

ارباب افضلی در خصوص عدم وجود تفکر ارزی در کشور بیان کرد: ساختار سیاسی و قدرت موجود در کشور ما سیاست گذاران را دچار سیاست گذاری های کوتاه مدت می کند و ریسک نپرداختن به حل مسائل بنیادین را دولت ها باید مدیریت کند.

این کارشناس امور بانکی گفت: هر دولتی که پیروز انتخابات می وشد و قدت را با کوهی از وعده ها به دست می کیرد در ابتدا شاهد ساختار عریض و طویلی و کم تحرکی است که بیشتری زمانش برای مدیریت این ساختار صرف می شود که در این راستا باید کوچک سازی واقعی در دولت رخ بدهد.

وی با بیان اینکه ساختار بازار ارز در ایران نامتقارن است، توضیح داد: سمت تقاضا در سطح جامعه مانند همه کشورهای دنیا است، اما در سمت عرضه تنوع ورود منابع ارزی به بازار وجود ندارد، زیرا تنها شاهرگ و کانال ورود ارز به بازار درآمدهای نفتی است و این یک آسیب پذیری برای اقتصاد تلقی می شود.

این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: علی رغم شعارهایی که در این سال ها مطرح شده اما به سمت کاهش به اتکای درآمدهای نفتی پیش نرفته ایم و جریانی برای متنوع سازی ورود منابع ارزی به کشور ایجاد نکرده ایم.

ارباب افضلی در پایان گفت: عوامل سیاست خارجی بسیار بر اقتصاد و بازار ما اثرگذار است و باید از اظهار نظرهای نادرست جلوگیری شود تا اثرات سوء آن در اقتصاد کمرنگ شود.

مرتبط با این خبر

  • نگاه های ضد ملی موجب عقب افتادگی صنعت نفت شده است

  • صنعت نفت تنها در درآمدهای ارزی خلاصه شده

  • برنامه ریزی مبتنی بر صادرات دلیل اصلی خام فروشی است

  • سهم پالایش نفت در کشور ما زیر 2 درصد است

  • توانایی تولیدکنندگان داخلی در تامین فناوری مورد نیاز کشور

  • بسته جدید بانک مرکزی رکود و توقف تولید را درپی دارد

  • کارت های بازرگانی که به تولید ضربه می زند!

  • لزوم طراحی نرم افزاری برای شناسایی فعالیت تجار

  • کارت های بازرگانی بیکاران را سر کار برد

  • سهم صنایع کوچک از صادرات 12درصد است