صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

دکتر محمدحسین ضمیریان اظهار داشت: در بسیاری از مواقع به علت فقدان عدالت اجتماعی در یک جامعه یک عده از مردم توانایی دریافت وام هزار میلیاردی را دارند، در حالی که بخش عمده مردم حتی برای 10 میلیون تومان وام دچار چالش هستند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی تحلیل و آسیب شناسی فقر در تهران، با حضور دکتر محمدحسین ضمیریان (مدرس دانشگاه و آینده پژوه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محمدحسین ضمیریان با اشاره به تعریف عدالت اجتماعی، گفت: در موضوع عدالت اجتماعی باید هر شخصی به اندازه وزنی که دارد حجم در اختیار داشته باشد.

وی افزود: در حال حاضر وزن بزرگی از جامعه در طبقات پایین زندگی می کنند، بر همین اساس حجم مناسبی از تحولات اجتماعی و سیاسی را در اختیار ندارند.

یک آینده پژوه ایرانی با اشاره به این که دسترسی به رسانه در طبقات اجتماعی ضعیف بسیار پایین است، اظهار داشت: تعداد زیادی از نهادهای نئولیبرالی با رسانه های مختلف همیشه به مدیریت افکار عمومی می پردازند.

وی با بیان این که میزان کیفیت حضور مردم در جامعه از جمله نمادهای عدالت اجتماعی است، عنوان کرد: پهنه فعالیت مردم و اثرگذاری آن ها در ساختارهای اجتماعی در موضوع برقراری عدالت اجتماعی در یک جامعه مورد توجه قرار می گیرند.

دکتر محمدحسین ضمیریان در ادامه اضافه کرد: در بسیاری از مواقع به علت فقدان عدالت اجتماعی در یک جامعه یک عده از مردم توانایی دریافت وام های هزار میلیاردی را دارند، در حالی که بخش عمده ای مردم حتی برای اخذ 10 میلیون تومان وام دچار چالش هستند.

وی با اشاره به وضعیت شهر تهران در برقراری عدالت اجتماعی، تصریح کرد: بدون شک در شهر تهران امکانات متعددی برای مردم وجود دارد، اما حضور در کنار این امکانات به معنی برخوردار شدن مردم نیست.

این استاد دانشگاه افزود: اکثر مردم ساکن در طبقات پایین شهر به دلیل دیدن امکانات مختلف در نزدیکی خود و عدم توانایی در استفاده از آن ها به سمت کینه توزی سوق پیدا می کنند.

مرتبط با این خبر

  • زندگی با فقر اتصالات مغزی انسان را محدود می کند