صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: فضا برای به بخش خصوصی در ایجاد زیرساخت های صنعتی مهیا شده و در حال حاضر 99 شهرک صنعتی خصوصی داریم.

فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص چالش های اصل 44 در بدنه اقتصادی کشور، اظهار کرد: به عقیده بنده خصوصی سازی به معنای واگذاری کار مردم به خودشان و همچنین افزایش بهره وری و ارتقای شاخص های بهره وری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

وی افزود: به طور کلی صنعت در کشو شامل صنایع بزرگ و کوچک مشکلی در خصوصی سازی داشتند که با ابلاغ سیاست های کلی از طرف مقام معظم رهبری سقف سرمایه گذاری بخش خصوصی برای پروژه های کلان برداشته و این معضل حل شد.

محمدزاده در مصاحبه با رادیو گفت وگو ادامه داد: به استناد قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی که در سال 87 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه آن در سال 90 تنظیم شد؛ یکی از مصادیق بارز خصوصی سازی در حوزه صنایع کوچک در شهرک های صنعتی اتفاق افتاده است.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه آغاز به کار شهرک های صنعتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: در قالب واگذاری حقوق انتفاع از مردم حق انتفاع می گیریم و دولت اقدامات نرم افزاری و حاکمیتی را انجام می دهد و ما به نمایندگی از طرف بخش خصوصی اراضی را تملک کرده و زیرساخت ها آماده می کنیم و به موازات آن واگذاری ها را به بخش خصوصی انجام می دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 282 شهرک و ناحیه صنعتی در راستای اجرای قانون به واحدهای صنعتی تحویل داده ایم، بیان کرد: قانونگذار سازمان ما را موظف کرده است تا دو شاخص در واگذاری ها مدنظر قرار بگیرد که بر اساس آن باید 75 درصد از شهرک صنعتی واگذار شود و یا اینکه 50 درصد واگذار شده به بهره برداری برسد.

محمدزاده در رادیو گفت وگو تصریح کرد: در چند سال اخیر فضا برای عمق بخشیدن به نقش بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت های صنعتی در کشور باز شده است که در حال حاضر 99 ناحیه و شهرک صنعتی خصوصی داریم که از این تعداد 57 شهرک به بهره برداری رسیده و 42 شهرک در دست احداث است.

مرتبط با این خبر

  • ورود بسیج سازندگی به عرصه اقتصاد مقاومتی باید تداوم یابد

  • بسیج سازندگی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نقشی تسهیل گرانه دارد

  • دولت در عمل به اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی موفق بوده است

  • تنها اتفاق مثبت اقتصادی در سال 97 بهبود صادرات بود

  • مسیر 5 ساله اقتصاد مقاومتی و نگاهی به عملکرد اجرایی آن

  • قوانین کشور در راستای حمایت از تولید نیست

  • استراتژی و ریل گذاری تولید در کشور نامشخص است

  • در حوزه بازاریابی بین الملل کم کاری شده است

  • سال 97 سال حمایت از تولید ملی نبود

  • بزرگ ترین چالش اقتصادی در سال 97 کمبود نقدینگی بود