صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

حسنی جوریابی گفت: پرداخت یارانه غیرنقدی به صورت استانی از جنبه های مثبت بودجه سال 98 است که می تواند به واقعی شدن پرداخت ها کمک کند.

محمد صادق حسنی جوریابی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت وگوی اقتصای رادیو گفت و گو در خصوص بررسی و بازنگری اصلاحات بودجه 98 توسط دولت، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم های جدید مهمترین شاخص بودجه 98 عدم اتکا به صادرات و درآمد نفت است.

وی افزود: پیش بینی فروش نفت امسال بیش از نصف در بودجه کاهش پیدا کرد که این امر موجب می شود مدیران توجه بیشتری به مقوله تولید و به دنبال آن اشتغالزایی داشته باشند، به دلیل اینکه درآمد نفت مستقیم به حساب خزانه واریز می شود، دولت ها در دوران مختلف توجه چندانی به راه های دیگر درآمدزایی نداشته اند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه 97، در 6 ماهه اول سال روزانه 2 میلیون و 500 هزار بشکه به قیمت 45 دلار برای فروش درنظر گرفته شده بود اما حدودا و میانگین فروش 70 دلار بود که فروش خوبی داشتیم.

حسنی جوریابی ادامه داد: در بودجه 98 حدود یک میلیون بشکه با قیمت 50 دلار تخمین زده شده و با توجه به این مسئله بودجه واقعی درنظر گرفته شده و امسال توفیق اجباری موجب شد که اتکا به صادرات و فروش نفت در بودجه کاهش پیدا کند و به سمت توجه بیشتر به تولید در کشور گام برداریم.

وی بیان کرد: یکی دیگر از شاخص هایی که در بودجه 98 به آن توجه شده کاهش هزینه های جاری است و یارانه برای تولید نیز درنظر گرفته شده که پرداخت یارانه غیرنقدی به صورت استانی اختصاص یافته و این امر می تواند جنبه مثبتی از بودجه باشد چراکه به واقعی شدن پرداخت ها کمک می کند و همچنین افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و پیش بینی افزایش حقوق بازنشستگان نیز در بودجه 98 درنظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: طی گزارش دیوان محاسبات در صحن مجلس بسیاری از ردیف های درآمدی در بودجه عملکرد صفر دارند، لذا بر اساس بودجه علیاتی باید ابتدا هزینا ها مشخص و اولویت بندی شود و همچنین درآمد نیز باید به طور واقعی پیش بینی شود.

حسنی جوریابی در خصوص اصلاحیات بودجه 98 تصریح کرد: در سنوات گذشته 32 درصد ازصادرات نفت به صندوق توسعه ملی واریز می شد که در پیش نویس بودجه 98 با کاهش 20 درصدی این رقم به 14 درصد رسید و افزایش مالیات نیز یکی از موارد اصلاحی بوده که قراراست این افزایش درآمد از منابع فرارهای مالیاتی تامین شود.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار