صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: سازمان صنایع کوچک باید با شبکه سازی و ایجاد زنجیره تامین بنگاه های کوچک را با بنگاه های بزرگ متصل کند.

رضا امیدوار تجریشی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص راهکارهای پیوند صنایع کوچک به صنایع بزرگ، اظهار کرد: در حال حاضر 50 تا 70 درصد از سهم اقتصاد در دستان صنایع کوچک است و همچنین این صنایع نقش مهمی را در اشتغالزایی ایفا می کنند.

وی افزود: متاسفانه یکی از مشکلات عمده ما این است که ابتدا صنایع بزرگ را در کشور راه اندازی کرده سپس به فکر ایجاد صنایع کوچک افتاده ایم به عنوان مثال ابتدا صنعت خودروسازی در کشور به وجود آوردیم و پس ازآن به صنعت قطعه سازی روی آوردیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران گفت: در جامعه ما این تصور وجود دارد که باید در کشور انواع صنایع را داشته باشیم و همه کالاها را خودمان تولید کنیم در صورتی که اگر تمرکز را بر صادرات قطعات بگذاریم بیشتر از صادرات محصولات بزرگتر برای ما منفعت و ارزآوری دربرخواهد داشت.

امیدوار تجریشی در خصوص راهکارهای ارتباط صنایع کوچک با صنایع بزرگ تصریح کرد: صنایع کوچک نیازمند ارتقای سطوح آموزشی هستند که در این راستا همکاری شهرک های صنعتی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه این بحث بیان کرد: تولیدات صنایع کوچک باید صادرات محور باشد و سازمان صنایع کوچک نیز با شبکه سازی و ایجاد زنجیره تامین بنگاه های کوچک را با بنگاه های بزرگ متصل کند.

مرتبط با این خبر

  • خروج شرکت های خارجی از بازار ایران به دلیل سوء مدیریت

  • بازتوزیع منابع زمین راهکار توسعه و ساخت مسکن است

  • مسکن باید از حالت سرمایه ای خارج شود

  • رنو تکنولوژی را به ما انتقال نداد

  • اتحادیه های صنفی برای بقای خود با کم فروشان برخورد کنند

  • وزارت صمت متولی اصلی نظارت بر کم فروشی است

  • واحدهای صنفی فاید مجوز؛ عاملی برای کم فروشی هستند

  • شهرهای بزرگ؛ مبنای آمارگیری بانک مرکزی است

  • حذف صفر با افزایش تورم محکوم به شکست است

  • ضرورت مشخص شدن مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار