صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

فراهانی گفت: سیستم مالیاتی ما به گونه ای است که مالیات دهندگان از کسانی که مالیات نمی پردازند در بازار عقب میافتند و این باعث حذف فعالان شناسنامه دار خواهد شد.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع نقشه مالی 98 صفرخوانی منابع نفتی در بودجه با حضور دکتر علی فراهانی عضو اتاق بازرگانی و کارشناس کمیته بودجه اتاق ایران از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

فراهانی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: دولت در شرایط کنونی که بی پول شده به فکر صفر کردن منابع نفتی افتاده اما به محض لغو تحریم، این موضوع فراموش خواهد شد.

کارشناس کمیته بودجه اتاق ایران با اشاره به شاهد مثالی در این باره گفت: دولت در زمان تحریمها، به بخش خصوصی و صنایع بها داد اما با لغو تحریم ها مجددا به سمت شرکت های خارجی رفت و بخش خصوصی را رها کرد.

وی با تأکید بر لزوم پایداری درآمدهای جایگزین نفت افزود: کشورهای نفتی به دلیل عدم پایداری درآمدهای نفتی از این منبع فراری اند اما ما هزینه های جاری پایدار کشور را بر منابع نفتی شکل داده ایم.

عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی نیازمند بروکراسی قوی و افزایش زیرساختها و استفاده از خبرگان مالیاتی است گفت: سیستم مالیاتی ما به گونه ای است که مالیات دهندگان از کسانی که مالیات نمی پردازند در بازار عقب میفتند و این باعث حذف فعالان شناسنامه دار خواهد شد.

فراهانی روحیه نفتی دولت را دلیل کارفرما شدن دولت دانست و گفت: با این روند، بخش خصوصی قدرتمندی شکل نخواهد گرفت اما اخیرا همه کشورهای دنیا به سمت مشارکت های دولتی–خصوصی حرکت کرده اند که در این صورت دولت یک کارفرمای بزرگ نیست و بخش خصوصی هم به تدریج قدرتمند می شود.

عضو اتاق بازرگانی با انتقاد از غفلت از بحث بودجه ریزی در ایران بیان داشت: باید شاخص های عملکرد دستگاه ها و بودجه آن ها را ارزیابی و مشخص کرد و در این راستا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید به بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ورود کنند.

کارشناس کمیته بودجه اتاق ایران، بهینه سازی انرژی را از مهم ترین محل درآمدها عنوان کرد که مسئولان باید به آن توجه کافی داشته باشند.

مرتبط با این خبر

  • رونق فضای کسب وکار راهکار حل مشکلات منابع بودجه