صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

غیبی پور افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای افزایش فرار مالیاتی دانست و گفت: وقتی افراد به روال عادی قادر به پرداخت مالیات نیستند اقدام به فاکتورسازی و فرارهای مالیاتی می کنند.

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع فرارهای مالیاتی؛ چالش اصلی نظام مالیاتی با حضور سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی و اقتصادی و مدرس دانشگاه از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

غیبی پور در ابتدا عدم توازن رشد اقتصادی را از عوامل فرارهای مالیاتی در ایران برشمرد و اظهار کرد: ساختار کارمندان و بودجه ای دولت طی چهل سال اخیر به گونه ای بوده که تعداد کارمندان دولتی به چهار برابر افزایش یافته است.

وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: به بیانی دیگر، رشد هزینه ها در کشور ما بسیار با شتاب اما رشد درآمدهای مالیاتی بسیار پایین بوده است.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: عده ای به دنبال ترمیم درآمد مالیاتی هستند تا آن را جایگزین درآمدهای نفتی کنند درصورتیکه این کار شدنی نیست، زیرا در شرایط فعلی، درآمد خانواده ها جهشی نیست درنتیجه مالیات ها هم نمی توانند جهشی باشند.

غیبی پور افزایش درآمدهای مالیاتی را به معنای افزایش فرار مالیاتی دانست و گفت: وقتی افراد به روال عادی نمی توانند مالیات بپردازند اقدام به فاکتورسازی و فرارهای مالیاتی خواهند کرد.

مدرس دانشگاه حجم بدنه دولت را دلیل دیگر فرار مالیاتی و عدم وصول واقعی مالیات برشمرد و افزود: فرار مالیاتی تعمدی و غیرتعمدی در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است که البته این مسئله به اوراق اجاره ای، حساب های اجاره ای و مبادله چک های ثبت نشده برمی گردد.

وی با اشاره به غفلت از ارتباط بین تراکنش های مالی و اصل مالیات عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در گذشته پرونده محور بود و به همه آنها هم رسیدگی می کرد اما بعدها مشخص شد که عده ای با وجود تراکنش های بسیار زیاد اما یک ریال مالیات هم نپرداخته اند.

غیبی پور با اشاره به ارتباط بین دولتی بودن اقتصاد و کم بودن حجم مالیات گفت: علاوه براین، معافیت های مالیاتی برخی نهادهای دولتی نیز تعادل و کنترل را بر هم می زند.

کارشناس امور مالیاتی همچنین به چالشی دیگر در ساختار مالیاتی کشور اشاره و بیان کرد: موضوع مالیات بر جمع درآمد در گذشته در ایران وجود داشت اما نهایتا آن را حذف کردند. اگر در حال حاضر این قانون وجود داشت دریافت مالیات ها با سرعت بیشتری انجام می شد لذا احیای این قانون ضروری به نظر می رسد.

وی در ادامه یادآور شد: طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، قرار است دادگاه های مالیاتی و پلیس اقتصادی تشکیل شود، با این کار جنبه کیفری درباره فرارهای مالیاتی و هزینه آن بیشتر خواهد شد.

غیبی پور درخصوص اصل تناظر عنوان کرد: بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و اصناف درصددند تا اصل تناظر بین صاحب فعالیت و کارتخوان برقرار شود، اثر این تحول مالیاتی در آینده مشخص خواهد شد.

مدرس دانشگاه درخصوص ماده 186 سازمان امور مالیاتی بیان داشت: سازمان باید بدهی ها را دسته بندی کند و از یک مبلغی به بالا پرونده ها را نگه دارد.

مرتبط با این خبر

  • افزایش مالیات در شرایط رکود اقتصادی توجیه ندارد

  • عدم اراده دراجرای قوانین از موانع اخذ مالیات بر مسکن است

  • پرداخت مالیات یکی از شاخص های توسعه است

  • پلیس مالیاتی باید آل کاپون های داخلی را دستگیر کند!

  • افزایش مالیات بر سیگار باعث کاهش مصرف سیگار حتی قاچاق آن می شود

  • شناسایی فرار مالیاتی حائز اهمیت تر از دریافت مالیات است

  • پیشنهاد اتاق ایران برای ایجاد نهاد بالادستی در حوزه مالیات

  • بودجه98 نیازمند انقلاب مالیاتی است

  • تاخیر در رسیدگی، مالیات نقد را به بدهی مالیاتی تبدیل می کند

  • مشکل هنرمندان نبودن تعاریف است نه پرداخت مالیات