گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

كارشناس مسائل اقتصادی مطرح كرد: نبود فضای کسب و کار مناسب؛ مانع اصلی خصوصی سازی

تقی مولایی مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف اصل 44 را مناسب نبودن فضای کسب وکار دانست و گفت: اگر محیط کسب وکار مساعد نباشد بنگاه دولتی فقط در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد.

1398/09/06
|
10:15
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع خصوصی سازی در مسیر اصلاح و لزوم رویکرد اجرای اصل 44 و با حضور دکتر سعید تقی مولایی کارشناس اقتصادی از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

تقی مولایی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به تعداد واگذاری های صورت گرفته گفت: از دو هزار بنگاهی که در لیست واگذاری قرار دارند هزار و 127 بنگاه معادل 56 درصد مشمول واگذاری شده و حدود 65 درصد آن معادل 730 بنگاه هم واگذار و یا تعیین تکلیف شده اند.

وی افزود: 61 درصد واگذاری ها از سال 1381 به عموم مردم بوده و 39 درصد آن هم مستقیماً بابت سهام عدالت و یا رد دیون دولت واگذار شده است اما همین نوع واگذاری ها، میزان ناکارآمدی سیاست ها را بالا برده و متاسفانه 61 درصد واگذاری های انجام شده هم به اهداف مورد نظر نرسیده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 90 درصد از اهداف پیش بینی شده در این قانون محقق نشده گفت: قانون سیاست های کلی اصل 44 بستر اجرایی مناسبی برای اجرای سیاست ها و قانون بسیار مترقی است اما در عمل به اجرا نمی رسد.

تقی مولایی خاطرنشان ساخت: بخش خصوصیِ معترض به وضعیت کنونیِ خصوصی سازی معتقد است که کارایی و شفافیت و عدالت در اقتصاد با خصوصی سازی های اینچنینی افزایش نیافته است.

وی مهم ترین دلیل عدم تحقق اهداف اصل 44 را مناسب نبودن فضای کسب و کار دانست و افزود: اگر محیط کسب و کار مساعد نباشد با خصوصی سازی فقط بنگاهِ در انحصار دولت در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد لذا در شرایط قوانین و مقررات پیچیده و دشواری اخذ مجوزها و ادامه قیمت های گذاری دولتی نباید انتظار داشت که بنگاهِ واگذار شده، ادامه حیات دهد.

کارشناس اقتصادی با اشاره اوضاع وخیم ایران در شاخص های بهبود کسب و کار اظهار کرد: ما بستر حمایت از بخش خصوصی را در حوزه حقوق مالکیت و رقابت پذیری جهانی فراهم نکردیم ، درصورتیکه بخش خصوصی باید از حفظ حقوق مالکیت معنوی او در تعامل با دولت مطمئن باشد اما مقررات خلق الساعه دولت، به شدت حقوق مالکیت را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه بخش خصوصی هم اعتماد نمی کند.

تقی مولایی از نبود نظام مالی مناسب در کشور به عنوان یک چالش اقتصاد کلان یاد کرد و گفت: بانکها قدرت تزریق منابع به تولید را ندارند و بازار سرمایه هم قادر به حمایت از تولید نیست.

وی متذکر شد: ما حتی اگر یک سازمان خصوصی سازی داشته باشیم که خصوصی سازی را ظرف مدت دو ماه انجام دهد باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که بنگاه واگذار شده با شرایط فعلی کسب و کار به حیات خود ادامه دهد.

تقی مولایی در پایان مطلب، اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را راهکار اصلی برای موفقیت در خصوصی سازی دانست و بر لزوم آزادسازی اقتصاد از دخالت های دولت، توسعه رقابت پذیری، بهبود فضای مقرراتی کشور و عزم جدی حاکمیت برای خصوصی سازی تأکید کرد.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی