گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

نماینده ادوار مجلس: عدالت طلبی نامزدها؛ معیار توزیع مناسب منابع در مجلس آینده

عبدالرحیم رجبی گفت: متاسفانه عدالت توزیع منابع در کشور دارای اشکال است که به نماینده باز نمی گردد. ما باید در انتخابمان عدالت طلبی نامزدها را در نظر بگیریم.

1398/11/30
|
11:30
|

برنامه «گفت و گوی اقتصادی» رایدو گفت و گو با موضوع نقش نظارتی مجلس یازدهم در رشد اقتصادی دکتر عبدالرحیم رجبی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

عبدالرحیم رجبی با بیان اینکه قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی دو وظیفه مهم در نظر گرفته است؛ در رابطه با این دو وظیفه اظهار کرد: در کشور انباشت قوانین و در حوزه نظارت بر اجرا ضعف هایی داریم. چون بیشتر وقت نمایندگان در حوزه قانون گذاری و تغییر قوانین گذرانده شده است.

وی افزود: ابزارهای مختلفی در مجلس وجود دارد که می توان آن ها را در حوزه نظارت فعال کرد از جمله تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه در حوزه نظارت، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که نوشته می شود قائدتا نباید خلاف قوانین وضع شده در مجلس باشد، تصریح کرد: این هم در اداره تطبیق قوانین که در مجلس وجود دارد بررسی می شود تا اگر تخلفی وجود داشته باشد هیئت رئیسه مجلس یا خود رئیس مجلس وارد موضوع شود و آن آیین نامه ها را ابطال کند.

وی با رد بده بستان میان نمایندگان و دولتی ها، گفت: مجلس در بسیاری از موارد تحقیق و تفحص می کند که ممکن است در برخی از آن ها هم هزینه زیادی به مجلس تحمیل کند و هم اینکه وقت گیر باشد. در حوزه ماده 206 آیین نامه داخلی در مجلس قرائت می شود و همانجا تصمیمات لازم را می گیرند تا اگر خلافی وجود داشته باشد خودشان به قوه قضائیه بفرستند تا برخوردهای لازم انجام شود. موضوع بانک سرمایه از مصادیق این اقدامات است.

رجبی در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان عنوان کرد: ما هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان داریم و اگر به خاطر مسائل حوزه انتخابیه از مسائل کلان کشور صرف نظر کند آنجا هیئت نظارتی وجود دارد و خودشان احضار می کنند و برخوردها و تذکرات لازم را به آن نماینده می دهند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در کشور ما وجود دارد عدالت توزیع منابع است، گفت: ممکن است نماینده ای از یک منطقه محروم آمده باشد و 40 سال در آن منطقه محروم باشد و یا منطقه ای هم باشد که از تمام امکانات و منابع دولتی سر ریز باشد. متاسفانه عدالت توزیع منابع در کشور اشکال دارد و این اشکال از نماینده نیست. ما باید در انتخابمان عدالت طلبی نامزدها را در نظر بگیریم.

نماینده ادوار مجلس با رد بده بستان میان نمایندگان و دولتی ها متذکر شد: نماینده مجلسی که از استیضاحش صرف نظر می کند بده بستان نیست بلکه مجبور است مطالبه مردم را در نظر بگیرد. متاسفانه در میان مردم نهادینه شده که نماینده شان مطالبات منطقه ای را به انجام برساند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی