گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

معاون دفتر اداره سلامت روان وزارت بهداشت بیان كرد: توسعه شهری باعث افزایش بیماری روانشناختی شده

دکتر علی اسدی با اشاره به افزایش بیماری های روانشناختی تصریح کرد: اساسا توسعه شهری باعث افزایش بیماری های روانشناختی از جمله اضطراب و فشارهای روانی می شود.

1396/07/19
|
10:36

برنامه "گفت و گوی علمی" رادیو گفت و گو با موضوع چالش های بهداشت روان در کشور و با حضور دکتر علی اسدی روانشناس و معاون دفتر اداره سلامت روان وزارت بهداشت روانه آنتن شد.

دکتر علی اسدی به آخرین پیمایش ملی سلامت روان کشور اشاره کرد و گفت: این پیمایش در سال 90 با پرسشنامه های بین المللی انجام شد که آمار کل شیوع اختلالات روانپزشکی را 23.6 درصد نشان می دهد که کم نیست. این پژوهش در جمعیت 15 تا 64 سال کشور انجام شده است. 12.7 درصد از آمار فقط اختلالات اساسا افسردگی است. 14.7 درصد از بیماران نیز دچار مجموعه اختلالات اضطرابی هستند.

وی ابراز داشت: آمار بیماران روانپزشکی به لحاظ بار بیماری های موجود در کشور مانند دیابت و فشار خون و امثال آنها، میزان بالایی را نشان می دهد. در آمریکا این آمار 0.26 درصد است. در واقع ایران در مقایسه با برخی کشورها در سطح میانگین قرار دارد، در مقایسه با کشورهای دیگر بالاتر و در جاهایی نیز پایین تر قرار داریم.

معاون دفتر اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه سلامت روان در حوزه پیشگیری گفت: از سال 1365 تا سال 93 کل کارشناسان سلامت و روانشناسانی که در حوزه دانشگاه های علوم پزشکی کشور و در مراکز بهداشتی و روانی حضور داشتند و به مردم خدمت می دادند، در مجموع به 400 نفر نمی رسید. بیشتر این آمار هم در روستاها بودند زیرا نظام سلامت در روستاها اجرا می شد.

این روانشناس با اشاره به افزایش بیماری های روانشناختی تصریح کرد: اساسا توسعه شهری باعث افزایش بیماری های روانشناختی از جمله اضطراب و فشارهای روانی می شود. طی دو سال گذشته، بیش از دو هزار کارشناس سلامت روان به نیروی خدمت دهنده نظام سلامت اضافه شده است که از بیمه هزینه های آن پرداخت می شود.

وی ادامه داد: هر کارشناس سلامت در حال حاضر با توجه به ساختار موجود، برای 30 هزار نفر جمعیت سرویس می دهد. این آمار کمی است اما به هر حال توان و ساختار موجود چنین ظرفیتی را دارد.

اسدی با بیان اینکه برای پیشگیری از مشکلات روان در نظام سلامت پیش بینی هایی شده است، گفت: لازمه پیشگیری در حوزه سلامت مراجعه افراد به پزشک است و لازمه این مراجعه، فرهنگ سازی است. سال های سال است واکسیناسیون در کشور به صورت خودکار انجام می شود زیرا فرهنگ سازی آن صورت گرفته است. چنین فرهنگ سازی نیز باید در حوزه سلامت روان اتفاق بیافتد.
یکی از مهمترین اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم و ششم توسعه در حوزه وزارت بهداشت، ارتقاء سلامت روان جامعه است که راهکارهای آن نیز تعریف شده است و برای آن بسته های خدمت نیز مشخص کرده اند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی