صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای طرح آمایش سرزمینی اظهار کرد: از نظر سخت افزاری و فیزیکی و ساختمانی کارهای خوبی صورت گرفته است اما از نظر نرم افزاری و علمی نیاز به کار بیشتری دارد.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع آمایش سرزمینی در مباحث دانشگاهی علوم پزشکی کشور و با حضور دکتر سعید مروتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله و دکتر بشیر خالقی دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.

سعید مروتی در آغاز با بیان اینکه استان های مختلف در کشور بسته به شرایطی که دارند، نیازهای متفاوتی نیز دارند، گفت: لازم است، دانشگاه ها از جهت جذب دانشجو و رشته هایی که دارند، متناسب با نیازهای استان و سرزمینی باشند که این مهم نیاز به مرکزیت برای هماهنگی دارد تا این هماهنگی ها را انجام دهد چون اگر این کار به واقع به درستی انجام نشود، افراد مجبور به مهاجرت می شوند.

وی اضافه کرد: ممکن است افراد نوع پژوهش ها و بیماری هایی که در منطقه خودشان تحصیل کرده اند با منطقه دیگری که کار می کنند متفاوت باشد و به همین دلیل آمایش سرزمینی اهمیت زیادی دارد. این موضوع خصوصا در موضوع بیماری های ژنتیک در استان های مختلف، شیوع های متفاوتی دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تصریح کرد: آمایش سرزمینی قطعا کار موثری برای دانشگاه های علوم پزشکی است و در آینده می توان نتایج آن را مشاهده کرد.

در ادامه بشیر خالقی نماینده مجلس با بیان اینکه آمایش سرزمینی از ابتدای انقلاب در کشور مطرح بوده است، گفت: متاسفانه با وجود طرح این موضوع برای سالیان، آمایش سرزمینی به شکل صحیحی در کشور اجرا نشده است. در کشور طرح های عمرانی زیادی باید بر اساس آمایش سرزمینی اجرا می شده اما اجرا نشده است.

وی اضافه کرد: در طول اجرای طرح تحول سلامت، نسبت به موضوع آمایش سرزمینی پرداخت و توجه صورت گرفته است یعنی نیازهای برخی مناطق محروم سنجیده شده است و همچنین بسیاری از ساختمان های پزشکی و بیمارستانی شرایط خوبی پیدا کرده اند.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره اجرای طرح آمایش سرزمینی تصریح کرد: از نظر سخت افزاری و فیزیکی و ساختمانی کارهای خوبی صورت گرفته است اما از نظر نرم افزاری و علمی نیاز به کار بیشتری دارد. اگر وزارت بهداشت با دید علمی و کارشناسی نظرات شان را در مجلس بیان کنند، کمیسیون بهداشت و درمان نیز به آنها کمک خواهد کرد.

خالقی بیان کرد: سال گذشته بیمه ها مشکل بدهی انباشته داشتند که با کمک مجلس حدود هشت هزار میلیارد تومان در این حوزه از طریق اوراق مشارکت پرداخت شد تا قسمتی از بدهی پرداخت شود.

مرتبط با این خبر

  • نباید فقط از مردم برای کاهش مصرف انتظار داشت

  • فناوری های نوین در حوزه آب به صورت گسترده در کشور استفاده نمی شوند

  • مصرف 80 درصد منابع آبی زیرزمینی به دلیل مدیریت نادرست

  • بسترسازی، تامین زیرساخت ها و ترویج، وظیفه وزارت نیرو در حوزه آب است

  • تحلیل پیشرفت‌های علمی ایران در پرتو انقلاب اسلامی

  • سازندگان دوچرخه نیاز به پشتوانه و حمایت دولت دارند

  • تایر و تیوپ، تنها قطعات تولید داخل برای استفاده در دوچرخه

  • زیرساخت ها برای استفاده مردم از دوچرخه فراهم نیست

  • تمام قطعات دوچرخه را می توانیم در داخل تولید کنیم

  • بررسی اصلاح الگوی مصرف آب و مدیریت بحران آب در کشور