گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

استاد دانشگاه علم و صنعت: بعد کیفی مکان های شهری در حد شعار باقی مانده است

بهزادفر گفت: آنچه در سال های اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته و ظاهرا مغفول مانده است، بعد کیفی مکان های شهری هستند. وقتی از ویژگی های کیفی صحبت می کنیم از منظر، ریخت، فضا و کارکرد سخن می گوییم و کیفیت آن ها را به بحث می گذاریم.

1397/06/20
|
10:42

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع نما و منظر شهری و اغتشاشات بصری و با حضور دکتر مصطفی بهزادفر استاد دانشگاه علم و صنعت به روی آنتن رفت.

مصطفی بهزادفر در آغاز با اشاره به شهر به عنوان یک واحد اجتماعی که ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد، گفت: از میان ابعاد مختلف یک شهر، مهمترین آن بعد مکانی است. وقتی شهر را به عنوان یک مکان نگاه می کنیم شامل مولفه هایی چون فضا، ریخت، منظر، زیست بوم، کارکرد، مدیریت، اجتماع و ادراک است.

وی تصریح کرد: مولفه ها و ابعاد شهری دارای دو وجه کمی و کیفی هستند. به عنوان مثال وقتی از کالبد و ریخت صحبت می کنیم، درباره تعداد ساختمان ها صحبت می کنیم و یا وقتی درباره کارکرد صحبت می کنیم، در حقیقت از نقش ساختمان ها صحبت می کنیم.

استاد دانشگاه علم و صنعت تهران درباره بعد کیفی نیز توضیح داد و اظهار کرد: آنچه در سال های اخیر خیلی مورد توجه قرار گرفته و ظاهرا مغفول مانده است، بعد کیفی مکان های شهری هستند.
وقتی صحبت از بعد کمی می کنیم، در واقع از اندازه سخن می گوییم اما وقتی از ویژگی های کیفی صحبت می کنیم از منظر، ریخت، فضا و کارکرد سخن می گوییم و کیفیت آن ها را به بحث می گذاریم.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته تاکید خاص در دانش طراحی شهری، روی کالبد و ظاهر بود اما الان همه مولفه ها با یکدیگر اثرگذار هستند و دو سویه و حتی چند سویه با هم ارتباط دارند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی