گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

مشاور عالی قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء: دانشگاه ها یکی از بسترهای ارتقاء فناوری های نیروی دریایی هستند

سرتیپ قاسم فراوان از تعامل با دانشگاه ها گفت و بیان داشت: دانشگاه ها یکی از بسترهای ارزشمند برای ارتقاء فناوری های حوزه نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی هستند و در این زمینه دانشگاه های فنی و مهندسی ارتباط نزدیکی با نیروهای مسلح دارند.

1397/09/09
|
08:09

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع دستاوردهای علمی نیروی دریایی و با حضور سرتیپ قاسم فراوان مشاور عالی قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء روانه آنتن شد.

سرتیب فراوان در آغاز با بیان اینکه اعتقادات یک ملت و دین مداری اگر با خواسته های یک ملت در هم بیاموزد، اثرات آن کاربردی تر خواهد بود، گفت: همواره هر جایی که عزیزان ایران در طول تاریخ، هم پیوستگی و هماهنگی داشتند، در جنگ های مختلف به موفقیت رسیدند.

وی تصریح کرد: نیاز، بشر را وادار به حرکت رو به جلو می کند و اگر جنگ هشت ساله نبود، برای کشور دستاوردهای بزرگی داشت. در زمان جنگ، در مقابل تمام تهدیدات تنها ماندیم و آنجا بود که فهمیدیم باید روی پای خودمان بایستیم و این انگیزه پیشرفت برای ما بود.

مشاور عالی قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء بیان کرد: دستاوردهای نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس با یکدیگر مشترک است. توسعه یافتگی به طور متعادل در همه نیروهای مسلح وجود دارد و به عنوان مثال توسعه ای که در نیروهای هوایی سپاه اتفاق افتاده است را در نیروی هوایی ارتش نیز شاهد بودیم زیرا یک ملت با تمام دانشمندان و محققین شان جمع شدند و به سوی تعالی حرکت کردند و آن چیزی که این موتور محرکه را به حرکت در آورد، اعتقاد راسخ به پیشرفت بود.

وی با بیان اینکه بسیاری از فناوری های نیروهای مسلح با یکدیگر مرتبط هستند، عنوان کرد: در ناو جماران از فناوری استفاده شده است که در زیرساخت های پدافند هوایی نیز وجود دارد و تنها شکل و شمایل متفاوتی دارند و این موضوع در بسیاری از قطعات و فناوری ها قابل مشاهده است. در حوزه هوا و فضا به فناوری های بزرگی دست پیدا می کنیم و از همان مکانیزم در نیروی دریایی نیز استفاده می کنیم.

سرتیپ فراوان با اشاره به تعامل با نخبگان و مردم بیان کرد: قبل از انقلاب، نیروهای مسلح با مردم بیگانه بود و به درها کاملا مسدود بود و ارتباطی با یکدیگر نداشتند اما امروز جوان هایی را می بینیم که دفترچه و لپ تاپ به دست طرح ها و پروژه هایی را ارائه می دهند که کارایی و توانایی نیروهای مسلح را ارتقاء بدهند.

مشاور عالی قرارگاه پدافند خاتم الانبیاء همچنین از تعامل با دانشگاه ها گفت و بیان داشت: دانشگاه ها یکی از بسترهای ارزشمند برای ارتقاء فناوری های حوزه نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی هستند و در این زمینه دانشگاه های فنی و مهندسی ارتباط نزدیکی با نیروهای مسلح دارند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی