صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

دشتی درباره نگاه بسیاری از خانواده ها به مدارس غیردولتی عنوان کرد: سابقه ذهنی خیلی از افراد از مدارس غیردولتی مثبت نیست درحالیکه بسیاری از والدین شاهدند راندمان مدارس غیردولتی در قبولی در آزمون های مختلف بالا است.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع خصوصی سازی در بخش آموزش؛ چالش ها و راهکارها و با حضور علی دشتی محقق، پژوهشگر ، مدرس دانشگاه و حقوقدان و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها به روی آنتن رفت.

علی دشتی در آغاز با اشاره به مشکلات مالی که در حوزه ثبت نام دانش آموزان در مدارس غیر دولتی وجود دارد، به مقایسه دانشگاه های دولتی و خصوصی و مدارس غیر انتفاعی پرداخت و گفت: کشش دانشگاه های دولتی مانند دانشگاه تهران بسیار زیاد است و کسانی که در این دانشگاه ها قبول می شوند از دو مزیت بهره می برند؛ نخست آنکه افراد به دانشگاهی عالی می رفتند و دوم آنکه هیچ هزینه ای برای درس خواندن نمی دهند.

وی بیان کرد: حق انتخاب جزو بدیهی ترین و اساسی ترین حقوق بشر است و اساسا اگر قدرت انتخاب را از انسان بگیریم، آدم نخواهیم بود. انتخاب زمانی ایجاد می شود که بین دو وضعیت تقریبا برابر بتوانم انتخاب کنم اما وقتی یکی از گزینه های انتخاب نامطلوب و گزینه دیگر به شدت مطلوب باشد، نمی توان آن را انتخاب عنوان کرد. حق انتخاب زمانی معنا پیدا می کند که افراد بین دو مطلوب بتوانند انتخاب کنند.

این محقق و پژوهشگر در گفتگو با رادیو گفت و گو از عملکرد عالی بسیاری از مدارس غیر دولتی گفت و اظهار داشت: خیلی از مدارس غیر دولتی به گونه ای عملکرد داشتند که یک فرد عالی حاضر است با وجود آنکه پول ندارد، فرزند خود را به مدرسه غیر دولتی بفرستد. مدارس غیر دولتی به آموزش های غیر درسی و به توانمند سازی دانش آموزان کمک می کند.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: گاها مدارس غیر دولتی امتیازات بسیار ویژه ای دارند که مدارس دولتی استاندارد حداقلی آن را ندارند. خانواده ها در این موارد حاضر هستند سختی بکشند اما دانش آموز خود را به مدارس دولتی که استانداردهای خود را ندارد، نبرند بخصوص آنکه بسیاری از پدران، تجربه سختی زیاد در مدارس دولتی را دارند و می دانند شرایط در این مدارس چگونه است هر چند امروزه، شرایط مدارس دولتی بهتر شده است.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها درباره نگاه بسیاری از خانواده ها به مدارس غیر دولتی عنوان کرد: سابقه ذهنی خیلی از افراد از مدارس غیر دولتی مثبت نیست ولی بسیاری از والدین شاهد هستند راندمان مدارس غیر دولتی در قبولی در آزمون های مختلف بالا است.

دشتی در رادیو گفت و گو درباره فعالیت آموزش و پرورش تصریح کرد: باید بپذیریم سیاست های نظام آموزشی به سمت تحقق حق انتخاب مدارس دولتی و خصوصی نیست و اگر سیاست ها به این سمت می رفت، استقبال از مدارس خصوصی بیشتر می شود. دولت همه چیز را گران اداره می کند و به عنوان مثال شهریه ای که یک دانشجو در دانشگاه آزاد پرداخت می کند به مراتب کمتر از سرانه ای است که دولت برای دانشجو در دانشگاه دولتی پرداخت می کند.

مرتبط با این خبر

  • باید نقش نظارتی بر مدارس غیر دولتی افزایش پیدا کند

  • سیلابس های درسی مدارس دولتی مربوط به 40 سال پیش است

  • مدارس غیر دولتی سبب رشد آموزشی مدارس دولتی شده است