گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

رئیس دانشكده معماری دانشگاه علم و صنعت: اصلاح مستمر آئین نامه ارتقا اساتید،باید مبنای رتبه بندی دانشگاه‌ها باشد

بهزادفر به اثرگذاری ارتقاء اساتید در رتبه بندی دانشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: قواعد و ضوابط این حوزه باید به صورت مستمر اصلاح شود و بر مبنای آن، رتبه بندی دانشگاه ها صورت بگیرد.

1398/05/07
|
09:01

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع ضرورت رتبه بندی دانشگاه ها؛ پیشنهادها و راهکارها و با حضور دکتر مصطفی بهزادفر، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت به روی آنتن رفت.

مصطفی بهزاد فر در آغاز با بیان اینکه رتبه بندی دانشگاه در حوزه هایی مانند ارتقاء اساتید، فارغ التحصیل کردن دانشجویان دکترا و نوشتن مقالات قابل بررسی است، گفت: رتبه بندی شامل همه دانشگاه ها می شود و در عصر اینترنت هیچ دانشگاهی از رتبه بندی به دور نیست.

وی به موضوعات مرتبط با رتبه بندی اشاره کرد و بیان داشت: در ایران آمایش سرزمین به معنی درست کلمه نداریم. در واقع باید بخش های مختلف کشور را در یک سامانه قرار دهیم و این بخش ها به صورت اتوماتیک خودشان را در آن سامانه پیدا می کنند و آموزش عالی به عنوان جزئی از آمایش سرزمینی، در جایگاه خود قرار می گیرد که می تواند باعث ارتقاء رتبه بندی دانشگاه ها نیز شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت با تصریح بر اینکه جایگاه اساتید در آمایش سرزمینی باید روشن شود، اظهار کرد: اساتید نخستین جایگاه را در سامانه آمایش سرزمینی دارند و محور ارتباط برقرار کردن حوزه های توسعه در حقیقت اساتید هستند و به همین دلیل یکی از مهمترین معیارهای رتبه بندی دانشگاه ها، اساتید می باشند.

وی تصریح کرد: نباید در جریان رتبه بندی دانشگاه ها کار به اینجا برسد که دانشجویان و فارغ التحصیلان به محض اینکه کارشان تمام شد، به آن سوی آب ها مراجعه کنند و به همین دلیل نیاز است از دانشجویان حمایت شود.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت در ادامه به اثرگذاری ارتقاء اساتید در رتبه بندی دانشگاه ها اشاره کرد و بیان داشت: قواعد و ضوابط این حوزه باید به صورت مستمر اصلاح شود و بر مبنای آن، رتبه بندی دانشگاه ها صورت بگیرد و تنها در صورتی که آئین نامه ارتقاء اساتید اصلاح شود، می توانیم از رتبه بندی دانشگاه ها در مقیاس جهانی و داخلی تبعیت کنیم.

بهزاد فر اضافه کرد: رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس معیارهایی صورت می گیرد که باید نسبت به ارتقاء کیفیت و کمیت آنها اهتمام داشته باشیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی