صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

حسنی بافرانی گفت: اگر می خواهیم الگوی کشت صحیح داشته باشیم، باید شاخص های اقتصادی در الگوی کشت را رعایت کنیم. درحقیقت باید با آمایش سرزمینی محصول مناسب برای منطقه مناسب را در نظر بگیریم تا بیشتری بهره وری را از منابع داشته باشیم.

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع راهبردهای کشاورزی کشور در الگوی صحیح کشت و با حضور دکتر علیرضا حسنی بافرانی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی به روی آنتن رفت.

علیرضا حسنی بافرانی در آغاز الگوی کشت را یک موضوع پیچیده دانست و عنوان کرد: از سال 88 تاکنون موضوع طرح الگوی کشت در کشور مطرح است اما هنوز به جمع بندی واقعی به دلیل پیچیدگی های آن، نرسیده ایم. الگوی کشت تعیین زنجیره ای از نظامات کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست های پایدار کشور است که باید در این مسیر از دانش بومی و پتانسیل های منطقه ای بهره وری کرد و توان محیط زیست را نیز حفظ کرد.

وی اشاره کرد: سیستم بازار الگوی کشت را دیکته می کند و اینکه باید به شکل دستوری و به تحمیل به کشاورز، الگوی کشت را تعیین کنیم شاید خیلی مورد اقبال قرار نگیرد زیرا ساختارهای اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرند. اگر ساختارهای اقتصادی را به صورت بازار آزاد در نظر بگیریم، نمی توانیم الگوی کشت را به شکل مرکزی تعیین کنیم و این موضوعات، یکی از دلایل طولانی شدن تعیین الگوی کشت است.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی با بیان اینکه بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی دو ماموریت کلی دارد، اظهار داشت: تامین امنیت غذایی وظیفه بخش کشاورزی است اما هدف اصلی به عنوان یک بخش اقتصادی، ایجاد درآمد برای کشاورز است. متولی امنیت غذایی دولت است و در حقیقت دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشد.

وی اضافه کرد: برای الگوی کشت یکسری شاخص وجود دارد که این شاخص ها توسط هیچ کس تعیین نمی شود بلکه الگوی آن ها جهانی است. نخستین شاخص های الگوی کشت جهانی است و اگر می خواهیم الگوی کشت صحیح داشته باشیم، باید شاخص های اقتصادی در الگوی کشت را رعایت کنیم. در حقیقت باید با آمایش سرزمینی محصول مناسب برای منطقه مناسب را در نظر بگیریم تا بیشتری بهره وری را از منابع داشته باشیم.

حسنی بافرانی ضمن اشاره به اینکه بخش کشاورزی ایران خصوصی است، تصریح کرد: در چنین شرایطی نمی توانیم الگوی کشت را دیکته کنیم به خصوص آنکه برای پشتیبانی از اقتصاد کشاورز، برنامه ای نیز نداریم.

وی درباره شاخص دوم اظهار کرد: جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشت است یعنی باید محصولات اساسی در الگوی کشت جهت حفظ امنیت غذایی رعایت شود.

مرتبط با این خبر

  • راه اندازی 100 اپلیکیشن تخصصی در حوزه کشاورزی

  • شرایط آبی کشور باعث می شود نتوانیم در همه محصولات کشاورزی خودکفا باشیم

  • لزوم مشارکت فراگیر مردمی در مدیریت منابع آب کشاورزی

  • کشاورزی ایران از صنعت و اقتصاد فاصله بسیاری دارد

  • نیازی به کشت برنج در مناطق کم آب کشور نیست

  • سیاست فعلی وزارت جهاد، بازسازی و افزایش بهره وری از قنات ها است

  • چالش‌ها و راهکارهای تامین آب کشاورزی از منظر علمی

  • بخش کشاورزی توانسته وظایف خودش را مطابق برنامه توسعه انجام دهد

  • در ساختار وزارت علوم ، طرح های فرادستگاهی در بخش کشاورزی تعریف شده است

  • حل مشکلات کشاورزی؛ هدف سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی