گفت وگوی علمی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي علمي

مدیر كل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی: سازمان نهضت سواد آموزی در راستای اهداف توسعه حرکت کرده است

مهدی نامجومنش با بیان اینکه سازمان نهضت سواد آموزی در راستای اهداف توسعه حرکت کرده است، گفت: سواد، از شاخص‌های اصلی توسعه است و سازمانی که سطح سواد را از کمتر از 50 به بالای 95 درصد رسانده، قطعا در راستای اهداف توسعه‌ای حرکت کرده است.

1398/10/07
|
13:02
|

برنامه «گفت و گوی علمی» رادیو گفت و گو با موضوع سازمان نهضت سوادآموزی؛ اقدامات توسعه ای و چالش ها و با حضور مهدی نامجو منش مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی و دکتر عبدالرضا کریم زاده رئیس دفتر تحکیم و انتقال سازمان نهضت سواد آموزی به روی آنتن رفت.

عبدالرضا کریم زاده در آغاز با بیان اینکه سازمان نهضت سواد آموزی بر اساس رسالت و مسئولیت های محوله، در جهت سواد آموزی افراد مختلف کشور فعالیت می کند، گفت: دوره های سواد آموزی به چند دوره تقسیم می شود؛ آموزش سواد به بی سوادان دوره نخست است. دوره انتقال که پس از دوره سواد آموزی اتفاق می افتد و معادل ششم ابتدایی است و این افراد مجاز به شرکت در دوره اول متوسطه هستند.

وی به فعالیت های جنبی و مکمل نیز اشاره کرد و افزود: این فعالیت ها جهت تثبیت و نگهداشت سواد باسوادان است تا این افراد مجددا به بی سوادی باز نگردند. طرح تحکیم سواد از جمله این طرح ها است که تعداد کتاب ساده و خواندنی و البته مورد نیاز مخاطبان در اختیار سوادآموزان قرار می گیرد. این افراد کسانی هستند که سواد را آموخته اند اما فرصت نشستن و سر کلاس آمدن را نداشته اند. اگر این افراد رها شوند، پس از پنج الی شش ماه یافته هایشان را فراموش می کنند.

رئیس دفتر تحکیم و انتقال سازمان نهضت سواد آموزی به دیگر طرح های اجرایی سازمان نهضت سواد آموزی اشاره و بیان کرد: در طرح حلقه های کتاب خوانی، کتاب مستقیم به مخاطب در شهرستان ها و روستاهای کشور ارسال می شود و مخاطب نیز آن ها را مطالعه می کند. در طرح خواندن خانواده کتاب ها در کنار خوانده مطالعه می شود و افراد یک خانواده در آن مشارکت دارند که باعث تقویت فراگیری سواد آموزان می شود.

وی اضافه کرد: طرح ICDL نیز توسط سازمان اجرا می شود که این اقدام به منظور تلفیق سواد و مهارت صورت می گیرد و در واقع به نوعی سواد و فناوری را با یکدیگر در هم آمیخته ایم و در این راستا 40 کتاب چاپ و منتشر شده است. این طرح در سال گذشته از در یونسکو جایزه نیز دریافت کرد.

در ادامه مهدی نامجو منش با تصریح بر اینکه سازمان نهضت سواد آموزی در راستای اهداف توسعه حرکت کرده است، گفت: سواد، از شاخص های اصلی و مهم توسعه محسوب می شود و سازمانی که سطح سواد را از کمتر از پنجاه درصد به بالای 95 درصد رسانده است، قطعا در راستای اهداف توسعه ای حرکت کرده است و تاثیرگذار بوده است.

وی در عین حال بیان کرد: توسعه یک بعد ندارد و نمی توان فقط در یک وجه و یک بعد حرکت و باید در همه ابعاد توسعه را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال اگر صرفا سواد آموزی را کامل کنیم اما در حوزه های بهداشت و اقتصاد توفیقی نداشته باشیم، توسعه نیافته محسوب می شویم.

مدیر کل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی سازمان نهضت سواد آموزی همچنین اظهار کرد: سازمان نهضت سواد آموزی تا جایی که توان داشته است و بر اساس هدف گذاری ها و همچنین امکانات و شرایط توانسته است در زمینه توسعه موفق باشد. البته در زمینه توسعه همه جانبه، نمی توان تمام مسئولیت را گردن سازمان نهضت سواد آموزی انداخت و باید همه ارگان ها و سازمان ها نیز در این زمینه ورود کنند.

دسترسی سریع
گفت و گوی علمی