صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر طاها رمضانی اظهار داشت: اهتمام به تولید و عدم خام فروشی همیشه به نگاه اقتصادی بلند مدت نیاز دارد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی نحوه مواجهه مردم با مشکلات اجتماعی، با حضور دکتر معصومه امینی خو (روانشناس اجتماعی) و دکتر طاها رمضانی (استاد دانشگاه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر معصومه امینی خو با اشاره به این که سواد یک مهارت شناختی است، گفت: سواد رسانه ای در کنار یک مهارت شناختی می تواند جنبه های مختلف سلامت روان انسان را مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به شیوه مواجه انسان ها با مشکلات، اظهار داشت: در برخی از مواقع بسیاری از مشکلات به دلایل مختلف در طول زمان به روال عادی زندگی مبدل می شوند، در حالی که برخی از مشکلات نیز می توانند زمینه ایجاد فرصت های جدید باشند.

روانشناس اجتماعی با اشاره به تدریس سواد رسانه ای در مدارس کشور، عنوان کرد: محتوای تدریس بسیاری از کتب های درسی در مدارس کشور به گونه ای نیست که فرد بتواند از مباحث مطرح شده در زندگی خود استفاده کند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از دانش آموزان ایرانی پس از دوران تحصیل از مباحث اولیه ریاضی و ادبیات نیز اطلاع چندانی ندارند. بر همین اساس توانایی استفاده کاربردی از آن ها را ندارند.

در ادامه این برنامه دکتر طاها رمضانی با اشاره به شیوه رو به رویی مردم ایران با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، گفت: از آنجایی که مردم ایران بسیار باهوش هستند مسائل مالی و حسابداری را بسیار خوب درک می کنند و بر این اساس جامعه و زندگی خود را ارزیابی می کنند.

وی با اشاره به این که افراد باهوش لزوما افرادی خردورز نیستند، عنوان کرد: بسیاری از مردم ایران مسائل اقتصادی را با تکیه بر احساس خود ارزیابی می کنند، در حالی که این موضوع همیشه نیاز به خرد دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که مردم ایران باید از نظر تفکر اقتصادی تقویت شوند، اظهار داشت: در حال حاضر با وجود بسیاری از فرصت های اقتصادی مطلوب در کشور مردم از این فرصت ها بهره نمی برند.
وی با اشاره به این که تفکر اقتصادی مردم ایران کوتاه مدت است، تصریح کرد: در بین ایرانی ها تجارت همیشه بیشتر از تولید ارزش و سود آوری دارد.

دکتر طاها رمضانی اضافه کرد: تولید و عدم خام فروشی همیشه به نگاه اقتصادی بلند مدت نیاز دارد.

وی با اشاره به این که مردم ایران دچار بی صبری اقتصادی هستند، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از مردم ایران تحمل رسیدن به سود و کسب درآمد را ندارند.

مرتبط با این خبر

  • درآمد پزشکان در مناطق محروم کمتر از مراکز استان است

  • گفت وگوی اجتماعی از پرونده الکترونیک سلامت می گوید

  • توزیع پزشک در ایران عادلانه نیست

  • بسیاری از پزشکان ارتباط خوبی با بیمار برقرار نمی کنند

  • احتمال قصور پزشکی در مواقع اورژانسی افزایش پیدا می کند

  • تحلیل و بررسی نظام سلامت در گفت و گوی اجتماعی

  • خانواده های ایرانی شناختی از مواد مخدر جدید ندارند

  • پلیس مبارزه با مواد مخدر فضای مجازی را رصد می کند

  • بسیاری از مدیران قمارخانه های مجازی خارج از کشور هستند

  • بیشترین قربانیان قماربازی جوانان کشور هستند