صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دکتر محسن سلمان نژاد اظهار داشت: موضوع سالمندی برای جوامع امروزی یک تجربه جدید به شمار می آید، چراکه جوامع بشری همیشه جوان بوده اند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی سیاست ها و قوانین پدیده سالمندی در ایران، با حضور دکتر سعید ایزدی (متخصص طب سالمندی) و دکتر محسن سلمان نژاد (رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر مجید کوششی با اشاره به این که سالمندی بحران نیست، گفت: پدیده سالمندی یک مساله است، اما می تواند در شرایط بحرانی نیز قرار بگیرد.

وی افزود: جوامعی که به اندازه کافی موضوع سالمندی را مورد مطالعه و شناخت قرار می دهند، چشم اندازهای روشنی را برای کشور و وضعیت سالمندی خود ترسیم می کنند.

مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با اشاره به این که مساله سالمندی قابل برنامه ریزی است، عنوان کرد: برنامه ریزی های مختلف در حوزه سالمندی باعث می شوند تا این پدیده به مرز بحران نرسد.

وی با بیان این که ناشناخته های حوزه سالمندی زیاد نیست، اظهار داشت: موضوع سالمندی برای جوامع امروزی یک تجربه جدید به شمار می آید، چراکه جوامع بشری همیشه جوان بوده اند که پدیده ی سالمندی برای بشر مساله نشده است.

دکتر مجید کوششی با اشاره به این که ما می توانیم در حوزه سالمندی از تجربه های کشورهای مختلف استفاده کنیم، عنوان کرد: ساماندهی وضعیت سالمندان در ایران به انجام فعالیت های بسیار گسترده و متعددی وابسته است.

وی با اشاره به این که سالمند شدن موضوعی سفید یا سیاه نیست، ادامه داد: ما در اکثر مواقع سالمند را به عنوان فردی ارزیابی می کنیم که توانایی های فیزیکی خود را از دست داده و ناتوان شده است، در حالی که یک فرد سالمند لزوما این ویژگی ها را ندارد.

مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران با اشاره به این که شرایط اجتماعی کشور همیشه ثابت و یکسان باقی نمی ماند، تصریح کرد: به دلیل تغییر شرایط اجتماعی امکان دارد که وضعیت سالمندان در قالب جدید تعریف شود که در محدوده بحران نگنجد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر بسیاری از افراد برای نگهداری از سالمندان حاضر در خانواده خود سعی می کنند به صورت شبکه ای و در نزدیک سالمندان کار و زندگی کنند.

دکتر مجید کوششی اضافه کرد: در 15 سال گذشته به همت بسیاری از افراد اتفاقات بسیار خوبی در حوزه مطالعاتی پدیده سالمندان رخ داده است.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر سعید ایزدی با اشاره به این که بحران سالمندی در ایران هنوز لمس نمی شود، گفت: با نگاهی اجمالی به بیست سال آینده ایران می بینیم که امکانات فعلی کشور پاسخگوی سالمندان آینده نیست.

وی با اشاره به این که تنها یک درصد از قوانین ایران به جمعیت سالمندی تعلق دارد، اظهار داشت: سند ملی سالمندان ایران امروزه در شش هدف مطلوب در حوزه سالمندی تدوین شده و موضوعات مختلفی را مورد نظر قرار داده است.

این متخصص طب سالمندی با بیان این که استانداردهای زندگی در 20 سال آینده با استانداردهای امروز تفاوت های بسیاری را دارند، تصریح کرد: سیر پیشرفت جوامع و به وجود آمدن نیازهای جدید باعث می شوند تا استانداردهای زندگی در آینده متفاوت و بیشتر شوند.

وی با اشاره به این که جمعیت سالمندان ایران در دهه های گذشته اغلب توسط خانواده ها مورد حمایت قرار گرفته اند، ادامه داد: در حال حاضر ساختارهای اجتماعی تغییر پیدا کرده اند و بر همین اساس این احتمال وجود دارد که خانواده ها توانایی حمایت از سالمندان را نداشته باشند.

دکتر سعید ایزدی با اشاره به وضعیت حوزه بهداشت و درمان کشور، اظهار داشت: ما در حال حاضر در حوزه بهداشت و درمان در حال پاسخ دادن به نیازهای قدیمی افراد هستیم، به طوری که هنوز ایران حتی یک بیمارستان تخصصی سالمندان ندارد.

مرتبط با این خبر

  • اقدامات و برنامه ریزی ایمنی سازمان آتش نشانی و اورژانس کشور

  • مالباختگان با شماره پرونده خود به سامانه نما مراجعه کنند

  • نیروی انتظامی همگام با نیازهای جامعه رشد می کند

  • مراکز معاینه فنی در نوروز شیفت کاری خود را افزایش می دهند

  • اقدامات و برنامه‌ریزی‌های نیروی انتظامی برای سفرهای نوروزی

  • امسال در تمامی کالاها افزایش نرخ داشتیم

  • بررسی اقدامات، برنامه‌ریزی ها و تمهیدات سفرهای نوروزی در گفت و گوی اجتماعی

  • 30 درصد از سالمندان کشور تنها هستند

  • هزینه برخی از درمان ها برای سالمندان معقول نیست

  • سالمندان ایرانی احساس تنهایی می کنند