صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران اظهار داشت: کشور ایران هنوز جمعیت سالمندی ندارد بلکه در حال حاضر فقط پدیده سالمندی را لمس کرده است.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی سیاست ها و قوانین پدیده سالمندی در ایران، با حضور دکتر مجید کوششی (مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران) و دکتر حسین نحوی نژاد (معاون توانبخشی سازمان بهزیستی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه دکتر محسن سلمان نژاد با اشاره به این که پدیده سالمندی در کشورهای پیشرفته به همراه واژه بحران شنیده نمی شود، گفت: پدیده سالمندی در بسیاری از کشورهای پیشرفته در طول یک قرن واقع شده و بر همین اساس جوامع با موضوعات مختلف مربوط به این حوزه بروزرسانی شده اند.

وی با اشاره به این که کشور ایران به یک باره وارد دوران سالمندی می شود، عنوان کرد: وقوع یکباره سالمندی در کشور ضرورت اهتمام به برنامه ریزی های مختلف را چند برابر می کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به این که پدیده سالمندی در سال های اخیر در ایران مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: کشور ایران هنوز جمعیت سالمندی ندارد بلکه در حال حاضر فقط پدیده سالمندی را لمس کرده است.

وی با اشاره به این که تا فرارسیدن جمعیت سالمندی در ایران دو دهه فرصت باقی است، اظهار داشت: کشور ایران برای مهندسی جمعیت سالمندی در آینده فرصت و زمان بسیار اندکی را در اختیار دارد.

دکتر محسن سلمان نژاد با اشاره به این که سالمندان ایران از قوانین کشور فقط 1 درصد سهم دارند، اذعان داشت: متاسفانه ایران در حوزه قوانین مربوط به سالمندان نقص و ضعف بسیار دارد، بر همین اساس نیاز است تا قوانین جاری مورد اصلاح قرار بگیرند و قوانین جدیدی به تصویب برسند.

وی در ادامه اضافه کرد: در حالی که قوانین حاکمیتی خوبی برای حوزه سالمندی در کشور وجود دارد، قوانین جزئی و پرداخت ریز از در خلا است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان با اشاره به لایحه حمایت از سالمندان ایران، عنوان کرد: این لایحه به زودی در دولت مورد طرح قرار می گیرد و از آنجایی که اجرای این لایحه به منابع متعددی نیاز دارد به مرور زمان به اجرا می رسند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو دکتر حسین نحوی نژاد با اشاره به این که توجه مردم به سالمندان ایرانی، گفت: در حال حاضر فقط حدود 10 هزار نفر سالمند در مراکز نگهداری سالمندان نگه داری می شوند، در حالی که بیش از 8 و نیم میلیون سالمند در ایران زندگی می کنند.

وی افزود: حمایت مردم و خانواده ها از سالمندان ایرانی باعث می شود تا جمعیت ایران در حال حاضر با بحران سالمندی مواجه نشود در حالی که در بسیاری از رسانه ها و فیلم ها گمانه زنی می شود که مردم ایران حامی سالمندان نیستند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به این که مردم ایران در حوزه سالمندی کار و حمایت های خود را به خوبی انجام می دهند، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات کشور زمانی شکل می گیرند که مسئولین مختلف در عین شناخت از مشکل توانایی گردهمایی برای حل مشکل را ندارند.

وی افزود: متاسفانه سازمان ها و نهادهای مختلف مربوط به حوزه سالمندی شیوه صحیح گفت و گو با یکدیگر را نمی دانند.

دکتر حسین نحوی نژاد با بیان این که هر سند زمانی ارزشمند است که به مرحله اجرا برسد، عنوان کرد: عدم هماهنگی مسئولین با یکدیگر باعث شده تا یک سالمند برای درمان هر کدام از بیماری های خود به صورت مجزا اقدام کنند.

وی با اشاره به این که بسیاری از سالمندان پس از دریافت خدمات درمانی به مراقبت های بعد از ترخیص نیاز دارند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه و بودجه ابلاغی سال 98 راهکارهای مربوط به اقدام های متعدد حوزه سالمندی به صورت دقیق مشخص هستند. بر همین اساس نیاز است تا مسئولین با توجه به این راهکارها و هم افزایی بیشتر اقدامات مختلف را پیش ببرند.

مرتبط با این خبر

  • اقدامات و برنامه ریزی ایمنی سازمان آتش نشانی و اورژانس کشور

  • مالباختگان با شماره پرونده خود به سامانه نما مراجعه کنند

  • نیروی انتظامی همگام با نیازهای جامعه رشد می کند

  • مراکز معاینه فنی در نوروز شیفت کاری خود را افزایش می دهند

  • اقدامات و برنامه‌ریزی‌های نیروی انتظامی برای سفرهای نوروزی

  • امسال در تمامی کالاها افزایش نرخ داشتیم

  • بررسی اقدامات، برنامه‌ریزی ها و تمهیدات سفرهای نوروزی در گفت و گوی اجتماعی

  • 30 درصد از سالمندان کشور تنها هستند

  • هزینه برخی از درمان ها برای سالمندان معقول نیست

  • سالمندان ایرانی احساس تنهایی می کنند