گفت‌وگوی اجتماعی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اجتماعي

عضو شورای مركزی خانه پرستار گفت: مراکز درمانی آموزشی خدمات رایگان ارائه دهند

محمود عمیدی اظهار داشت: یک پرستار یا پزشک باید بدون درنظر گرفتن صورت حساب بیمار در مرکز درمانی خدمت مورد نظر را ارائه دهد.

1398/02/31
|
09:30

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی افزایش تعرفه های پزشکان و طرح تحول سلامت با حضور خسرو رحمانی (معاون توسعه مدیریت سازمان نظام پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه) و محمود عمیدی (عضو شورای مرکزی خانه پرستار) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه خسرو رحمانی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در کشور، گفت: طرح تحول سلامت در سال 92 بر اساس کتاب تعرفه کالیفرنیا تعرفه های مختلف را تعیین می کرد و بعدها مورد بازنگری قرار گرفت.

وی با اشاره به این که تعرفه های موجود در کتاب کالیفرنیا نباید تغییر می کردند، اظهار داشت: تغییر تعرفه های کتاب کالیفرنیا در ایران انتقاد بسیاری از پزشکان را به همراه داشت، بر همین اساس به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران متن اصلی این کتاب باید معیار شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: دستکاری تعرفه های کتاب کالیفرنیا عدالت بین رشته ای را در جامعه پزشکی از بین می برد.

وی با بیان این که تعرفه های بیمارستان های دولتی تفاوت زیادی با بخش خصوصی دارد، تصریح کرد: دولت با نظارت و پرداخت حق الزحمه ثابت در بیمارستان های دولتی سعی دارد تا صورت حساب های مردم افزایش پیدا نکنند.

خسرو رحمانی ادامه داد: عدم پرداخت به موقع هزینه های دولتی به بیمارستان های دولتی باعث می شود که در برخی از مواقع موضوع رشوه و زیرمیزی شدت بگیرد.

وی افزود: وزارت بهداشت سعی دارد تا پرداخت های ماهیانه کارانه به کادر درمانی از بروز موضوع رشوه در بیمارستان های دولتی جلوگیری کند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو محمود عمیدی با اشاره به دلیل وجود تعرفه های مختلف در نظام سلامت، گفت: تعرفه های مختلف همیشه میزان مبلغ دریافتی از بیمار را مشخص می کنند.

وی با اشاره به فعالیت مراکز درمانی آموزشی و غیر آموزشی در کشور، اظهار داشت: به اعتقاد بنده در مراکز درمانی آموزشی نباید از مراجعه کننده مبلغ دریافت شود، چرا که این مراکز معیار آموزشی دارند.

عضو شورای مرکزی خانه پرستار اضافه کرد: قبل از این که حوزه آموزش به وزارت بهداشت واگذار شود، خدمات مختلف در بیمارستان های آموزشی به صورت رایگان ارائه می شدند.

وی با اشاره به این که اجرای تعرفه های نظام سلامت از اواخر دهه 70 به صورت جدی به مرحله اجرا رسیدند، عنوان کرد: وقتی که می گوییم درآمد یک پزشک می تواند 4 برابر درآمد متوسط مردم جامعه باشد حداکثر اختلاف درآمد را در نظر می گیریم.

محمود عمیدی در مصاحبه با رادیو گفت و گو با اشاره به وجود اختلاف تعرفه در رشته های مختلف پزشکی، اظهار داشت: در حال حاضر پزشکان عمومی در کشور بسیار مظلوم تر از باقی رشته های پزشکی به کار خود ادامه می دهند.

وی با اشاره به این که کارکنان مراکز درمانی نباید با میزان تعرفه ها درگیر شوند، تصریح کرد: یک پرستار یا پزشک باید بدون درنظر گرفتن صورت حساب بیمار در مرکز درمانی خدمت مورد نظر را ارائه دهد.

عضو شورای مرکزی خانه پرستار با اشاره به اختلاف خدمات مراکز درمانی دولتی و خصوصی، اذعان داشت: وقتی که تفاوت مبلغ درمان در مراکز خصوصی و دولتی زیاد باشد، بسیاری از مردم برای پرداخت هزینه های کمتر به اجبار به روش های زیر میزی روی می آورند.

دسترسی سریع
گفت و گوی اجتماعی