صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

مینو اصلانی اظهار داشت: تمامی دستگاه های متولی اوقات فراغت در کشور باید با برنامه های مختلف خود به خانواده ها کمک کنند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اوقات فراغت جوانان و فرصت ها و تهدید، با حضور احمد کاهه (مدیرکل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا) و مینو اصلانی (رئیس بسیج زنان کشور) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه احمد کاهه با اشاره به لزوم وجود برنامه ریزی های دقیق برای اوقات فراغت، گفت: وجود برنامه های دقیق برای اوقات فراغت باعث می شود جوانان علاوه بر دوری از آسیب مورد رشد بیشتر قرار بگیرند و از انرژی جوانی خود ثمره مطلوبی به کشور برسانند.

وی با اشاره به این که نیروی انتظامی برنامه های متعددی را برای آگاه سازی خانواده ها اجرا می کند، عنوان کرد: مجموعه اقدامات دستگاه های مختلف و خانواده ها در برنامه ریزی اوقات فراغت در حالت کلی سیستم اوقات فراغت در کشور را در مسیر درست قرار می دهد.

مدیرکل آموزش همگانی معاونت اجتماعی ناجا افزود: اوقات فراغت بهترین فرصت است تا افراد با توجه به نیازهای مهارتی خود مورد آموزش های کاربردی قرار بگیرند.

وی با اشاره به این که هیجان خواهی جوانان و نوجوانان را نباید هیچ گاه نادیده بگیریم، توضیح داد: عدم برنامه ریزی درست برای اوقات فراغت باعث می شود تا انرژی جوانان در مسیر درست تخلیه نشود و به تبع آن آسیب های متعدد شکل بگیرند.

احمد کاهه ادامه داد: متاسفانه برنامه ریزی های مختلف در دستگاه های متولی اوقات فراغت اثری توام با هم افزایی ندارند.

وی با تاکید به عدم انسجام برنامه های دستگاه های مختلف در تنظیم اوقات فراغت، توضیح داد: نوجوان یا جوانی که برای اوقات فراغت خود برنامه درستی نداشته باشد، با مسائل مربوط به بزه درگیر می شود.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو مینو اصلانی با اشاره به این که افراد همیشه اوقاتی را برای رسیدگی به کارهای متفرقه دارند، گفت: اوقات فراغت زمانی شکل می گیرد که زندگی در جریان اصلی قرار بگیرد و فرد قصد انجام کاری خارج از مسیر اصلی را داشته باشد.

وی افزود: افراد باید برای اوقات فراغت خود برنامه ریزی بهینه و درست داشته باشند، چرا که فرصت ها همیشه مانند ابر در گذر هستند.

رئیس بسیج زنان کشور با اشاره به این که بهترین محل مدیریت برای اوقات فراغت خانواده است، اظهار داشت: در ایام قدیم تمامی مهارت های موجود در خانواده در اوقات فراغت به فرزندان منتقل می شد.

وی با اشاره به این که حاکمیت باید زمانی را برای اوقات فراغت افراد جامعه پیش بینی کند، تصریح کرد: شایسته است که حاکمیت برای اوقات فراغت افراد حاضر در جامعه برنامه ریزی و سیاست های از پیش تعیین شده را داشته باشد.

مینو اصلانی با اشاره به این که اوقات فراغت نباید جوان را از خانواده دور کند، عنوان کرد: تمامی دستگاه های متولی اوقات فراغت در کشور باید با برنامه های مختلف خود به خانواده ها کمک کنند.

وی با اشاره به ارتباط میان فضای مجازی و اوقات فراغت، توضیح داد: افزایش سواد رسانه ای می تواند شیوه بهره گیری از فضای مجازی را در اوقات فراغت مدیریت کند.

رئیس بسیج زنان کشور با بیان این که مادر، محور تربیت فرزند است، اظهار داشت: دانش رسانه ای خانواده باید مورد تقویت و ارتقا قرار بگیرد، چرا که فضای مجازی باید به صورت مستمر توسط خانواده مورد رصد قرار بگیرد.

وی افزود: رصد دقیق فضای مجازی توسط والدین باعث می شود تا این فضا در اوقات فراغت خارج از تهدید به عنوان یک فرصت مورد استفاده قرار بگیرد.

مینو اصلانی با اشاره به فعالیت های بسیج زنان کشور در حوزه ساماندهی اوقات فراغت، عنوان کرد: سازمان بسیج زنان کشور در تابستان امسال در راستای ساماندهی اوقات فراغت زنان و دختران ایران برنامه های متعددی را در قالب تشکیل کارگاه های مهارت زندگی و سایر مهارت های مورد نیاز در 7 هزار نقطه کشور اجرا خواهد کرد.

وی افزود: شرکت در دوره ها و کارگاه های سازمان بسیج کشور در مناطق مختلف برای عموم مردم و افراد غیر عضو در سازمان بسیج امکان پذیر است.

مرتبط با این خبر

  • بهزیستی باید به نیازهای امروز جامعه توجه کند

  • بهزیستی باید همکاری نزدیکی را با صدا و سیما داشته باشد

  • فضای مجازی ایران تاخر فرهنگی دارد

  • جرائم رایانه کشور خلا قانونی دارد

  • ازدواج ناآگاهانه و نسنجیده به طلاق منجر می شود

  • خانواده ایرانی تناسبی با مولفه های مدرن ندارد

  • در وضعیت فعلی جامعه، ازدواج موقت بهترین راهکار است

  • فضای مجازی چگونه زنان را به ارتکاب جرم وادار می کند؟

  • والدین ایرانی سیستم سنتی زندگی را کنار نمی گذارند

  • بزه و بزه کاری شایسته بانوی ایرانی نیست