صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اوقات فراغت در ایران تهدیدی است که باید در قالب یک فرصت از آن بهره گیری شود.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی اوقات فراغت جوانان و فرصت ها و تهدید، با حضور محمدجواد ولی زاده (دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه محمدجواد ولی زاده با اشاره به این که در حال حاضر تلقی واحدی از اوقات فراغت در کشور وجود ندارد، گفت: صنعتی شدن جهان غرب و برپایی نظام سرمایه داری و انقطاع از معنویت و رواج فردگرایی موضوع اوقات فراغت را برای غربی ها مهم کرد.

وی با بیان این که خواستگاه بحث اوقات فراغت همیشه مسائل غربی بوده است، اظهار داشت: از هم پاشیدن خانواده و ایجاد اختلاف طبقاتی بسیار شدید در غرب موضوع تقلیل گرایی و خشونت های اجتماعی و مشکلات روحی را در مردم غربی افزایش داده است.

دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که ایران همانند غرب هنوز صنعتی نشده است، عنوان کرد: جامعه ایران هیچگاه به شدت غرب با معضل فردگرایی رو به رو نبوده است.

وی با اشاره به این که نظام خانواده در ایران بسیار مستحکم تر از غرب است، تصریح کرد: امروزه در برخی از کلانشهرهای ایران و طبقات محدودی از جامعه موضوع اوقات فراغت و چالش های ناشی از دیده می شود.

محمدجواد ولی زاده با اشاره به این که جهان غرب به دلیل رفع آسیب ها به اوقات فراغت روی آورده است، توضیح داد: غربی ها در موضوع ایجاد اوقات فراغت علاوه بر رفع آسیب به فرصت های ناشی از این موضوع توجه بسیاری داشتند.

وی اضافه کرد: اگر اوقات فراغت در ایران مورد برنامه ریزی دقیق و ساماندهی قرار نگیرد، آسیب های متعددی را به وجود می آید.

دبیر کارگروه آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که اوقات فراغت در جامعه ایران فرصتی در عین تهدید است، عنوان کرد: اوقات فراغت در ایران تهدیدی است که باید در قالب یک فرصت از آن بهره گیری شود.

وی با اشاره به انواع اوقات فراغت در کشور، توضیح داد: بسیاری از اوقات فراغت موجود در ایران در واقع امر اوقات فراغت نیستند، برای مثال امروزه عده ای دانشجو دانشگاه را که محیط کار است به دید اوقات فراغت ارزیابی می کنند.

محمدجواد ولی زاده افزود: مدیران دانشگاهی باید اوقات دانشجویان را به گونه ای مدیریت کنند که تحصیل در اولویت دانشجو قرار بگیرد.

وی با اشاره به این که اوقات فراغت در ایران همیشه در ایام تابستان مورد توجه قرار می گیرد، تصریح کرد: برنامه ریزی برای اوقات فراغت باید در طول سال و برای تمامی فصل ها صورت بگیرد.

مرتبط با این خبر

  • بهزیستی باید به نیازهای امروز جامعه توجه کند

  • بهزیستی باید همکاری نزدیکی را با صدا و سیما داشته باشد

  • فضای مجازی ایران تاخر فرهنگی دارد

  • جرائم رایانه کشور خلا قانونی دارد

  • ازدواج ناآگاهانه و نسنجیده به طلاق منجر می شود

  • خانواده ایرانی تناسبی با مولفه های مدرن ندارد

  • در وضعیت فعلی جامعه، ازدواج موقت بهترین راهکار است

  • فضای مجازی چگونه زنان را به ارتکاب جرم وادار می کند؟

  • والدین ایرانی سیستم سنتی زندگی را کنار نمی گذارند

  • بزه و بزه کاری شایسته بانوی ایرانی نیست