صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

رسول جلالی اظهار داشت: گذشتی به درد محکمه می خورد که بدون شرط و قطعی باشد.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی صلح و سازش در دعواهای حقوقی، با حضور رسول جلالی (رئیس دادگستری شهر ری) و زیدالله خدایاری (رئیس شعبه خانواده دادگاه شهر ری) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه رسول جلالی با اشاره به این که قانونگذار همیشه افراد را به صلح و سازش تشویق می کند، گفت: در برخی از موارد مصالحه و سازش در یک پرونده می تواند به حق و احقاق حق نزدیک تر باشد.

وی با اشاره به این که برای صلح و سازش در پرونده های قضایی مانع قانونی وجود ندارد، اظهار داشت: بعضی اشخاص به دلیل تصمیم ها و رفتارهای ناشی از عرف و زندگی شخصی تمایلی به گذشت و سازش ندارند، در حالی که بسیاری از افراد از روحیه صلح و سازش بالایی برخوردار هستند.

رئیس دادگستری شهر ری با اشاره به این که تمامی جرائم قابل گذشت هستند، تصریح کرد: گذشت و سازش در برخی از جرائم پرونده را مختومه می کند، در حالی که گذشت از برخی جرم ها به تخفیف در مجازات منتج می شود.

وی اضافه کرد: اهتمام به سازش در پرونده های قضایی همیشه تاثیر خوبی را در روند رسیدگی می گذارد.

رسول جلالی افزود: در برخی از پرونده ها شاکی به دلیل نظارت بر اعمال و رفتار طرف پرونده ی خود از قاضی می خواهد تا برای مدتی از پیگیری پرونده صرف نظر کند؛ در این مورد قاضی رای ترک تعقیب را برای پرونده صادر می کند.

وی با اشاره به گذشت مشروط، توضیح داد: در حالت کلی گذشتی به درد محکمه می خورد که بدون شرط و قطعی باشد.

رئیس دادگستری شهر ری افزود: اگر فردی در روند پرونده به صورت رسمی به سازش برسد و گذشت کند، نمی تواند از گذشت خود عدول کند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو زیدالله خدایاری با اشاره به موضوع دیه و ارش، گفت: میزان دیه را قانونگذار مشخص می کند، به شرطی که موارد اثبات کننده دیه در دادگاه به اثبات برسند.

وی افزود: اگر نظر نهایی پزشکی قانونی در دسترس شاکی باشد، فرد دریافت کننده یا پرداخت کننده دیه می توانند از مبلغ دقیق دیه مطلع شوند.

رئیس شعبه خانواده دادگاه شهر ری با اشاره به این که میزان ارش پس از اتمام دوره درمان و نظر پزشکی قانونی مشخص می شود، عنوان کرد: جدول میزان نرخ دیه و ارش در اختیار طرفین پرونده های قضایی قرار داده نمی شود.

وی افزود: در برخی از موارد دادگاه در راستای برقراری صلح و سازش بین طرفین دعاویِ منجر به دیه می تواند در تخمین مبلغ نهایی دیه خوانده و خواهان یک پرونده را راهنمایی کند.

زیدالله خدایاری با اشاره به این که گذشت شاکی می تواند بسیاری از پرونده ها را مختومه کند، عنوان کرد: در جرائم عمومی اگر شاکی پس از صدور حکم گذشت کند، مجازات مجرم بنا به نظر قاضی می تواند به تخفیف برسند.

وی اضافه کرد: گذشت شاکی در بسیاری از مواقع می تواند مجازات فرد مجرم را تبدیل کند.

رئیس شعبه خانواده دادگاه شهر ری با اشاره به موضوع گذشت در جرم قتل، توضیح داد: خانواده مقتول می تواند تا آخرین لحظه ی اجرای حکم از حق گذشت یا قصاص خود استفاده کند.

وی افزود: در بسیاری از مواقع خانواده های مقتول برای تنبیه قاتل تا آخرین لحظه از حق گذشت استفاده نمی کنند.

زیدالله خدایاری با اشاره به این که وظیفه ذاتی قوه قضاییه در ایجاد سازش تعریف نمی شود، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده و صدور حکم قضایی اولین وظیفه قوه قضاییه است.

وی اضافه کرد: ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعاوی از جمله وظایف فرعی قوه قضاییه است که در قوانین مختلف به آن اشاره شده است.

مرتبط با این خبر