صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

سعید مرادی اظهار داشت: بسیاری از خانواده های مجرمان در جامعه به القاب بد و ناپسند مشهور می شوند و به تبع این موضوع مورد آسیب های روانی قرار می گیرند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی زندان و چالش های خانواده زندانیان، با حضور سعید مرادی (بازپرس دادگاه ملارد) و حجت الاسلام رضا سوری (مدیر فرهنگ عمومی و مشاور قضایی معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران) و اصغر رفاهی (مدیرکل مشارکت های مردمی معاونت پیشگیری قوه قضائیه) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه سعید مرادی با اشاره به این که مجازات حبس بازخوردهای متعددی در زندگی فردی و اجتماعی مجرم دارد، گفت: به دلیل پیوستگی لایه های مختلف اجتماعی همیشه تبعات اجتماعی به طور یکسان تمام افراد جامعه را درگیر می کنند.

وی با اشاره به این که یک زندانی حداقل با 16 نوع آسیب درگیر می شود، اظهار داشت: با زندانی شدن یک فرد آسیب های متعدد اقتصادی خانواده مجرم را تهدید می کنند.

بازپرس دادگاه ملارد با اشاره به این که هر فرد باید مجازات خطای خود را به طور شخصی تحمل کند، عنوان کرد: بسیاری از خانواده های مجرمان در جامعه به القاب بد و ناپسند مشهور می شود و به تبع این موضوع مورد آسیب های روانی قرار می گیرند.

وی با اشاره به دستورالعمل جمعیت کیفری کاهش زندانیان، توضیح داد: در مواد 28 تا 30 این دستورالعمل آمده که قضات پیش قدم در تعیین مجازات جایگزین حبس زیر پوشش سیاست های تشویقی قرار می گیرند.

سعید مرادی افزود: بر اساس ماده 81 قانون دادرسی کیفری در برخی از جرائم دادستان می تواند با احراز شرایط متهم نسبت به تعلیق تعقیب اقدام کند و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

وی با اشاره به ماده 560 آیین دادرسی کیفری، توضیح داد: طبق این ماده شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب، حق الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احزار می شوند، وجهی نمی پردازند و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود.

بازپرس دادگاه ملارد افزود: در حال حاضر تمام تلاش قوه قضاییه بر این است که ماده 560 آیین دادرسی کیفری به صورت کامل به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به موضوع قضازدایی، توضیح داد: بسیاری از موضوعات مطرح شده در دستگاه قضایی می توانند در خارج از این دستگاه مورد بررسی قرار بگیرند.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو حجت الاسلام رضا سوری با اشاره به ارتباط خانواده و مجرم در زندان، گفت: قوه قضاییه تمهیداتی را تدارک دیده که به واسطه آن خانواده های مجرمان بتوانند از وضعیت مجرم مطلع شوند.

وی با اشاره به فعالیت های دادیار ناظر زندان، اظهار داشت: دادیارهای ناظر زندان توسط مددکاران زندان می توانند ارتباطی صحیح میان مجرم و خانواده او برقرار کنند.

مشاور قضایی معاون فرهنگی دادگستری کل استان تهران با اشاره به این که مجازات جایگزین حبس تا سال های گذشته جدی گرفته نمی شد، تصریح کرد: مزایای ناشی از تعیین مجازات جایگزین حبس باعث شد تا قضات به تعیین این دست از مجازات ها تشویق شوند.

در بخش دیگری از برنامه گفت و گوی اجتماعی از شبکه رادیویی گفت و گو اصغر رفاهی با اشاره به فعالیت های حوزه مشارکت های مردمی معاونت پیشگیری قوه قضاییه، گفت: این معاونت در سال حدود 1500 برنامه ستادی و استانی را اجرا می کند.

وی با اشاره به بند 5 اصل 156 قانون اساسی، اظهار داشت: اصلاح مجرمان از جمله موضوعاتی است که به طور ویژه در دستور کار معاونت پیشگیری قوه قضاییه قرار می گیرد.

مدیرکل مشارکت های مردمی معاونت پیشگیری قوه قضاییه با اشاره به طرح امید، توضیح داد: در حال حاضر طرح امید می تواند افراد درگیر با پروسه های قضایی را به فطرت اصلی بازگرداند.

وی با بیان این که اصلاح مجرم یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه است، افزود: طرح امید می تواند روحیه امیدواری را به مجرم و خانواده او تزریق کند.

اصغر رفاهی با اشاره به آیین نامه مراقبت بعد از خروج زندانیان، عنوان کرد: معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه به دلیل توجه به شرایط زندانیان بعد از اتمام دوره حبس این آیین نامه را در قالب برنامه هایی ویژه پیش می برد.

مرتبط با این خبر

  • لایحه جرم زدایی در دست بررسی است