صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند و شروع بیماری های غیر واگیر در ایران بسیاری از مردم به خدمات بستری و بیمارستانی نیاز دارند.

برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی کمبود تخت های بیمارستانی در ایران، با حضور دکتر مهدی رضایی (معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران) و ارتباط تلفنی با دکتر ایرج حریرچی (معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) از شبکه رادیویی گفت و گو روی آنتن رفت.

در این برنامه مهدی رضایی با اشاره به این که ما با استانداردهای جهانی تخت های بیمارستانی فاصله زیادی داریم، گفت: بر اساس آمار های جهانی به ازای هر هزار نفر جمعیت باید حداقل 3 تخت بیمارستانی وجود داشته باشد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی امروزه به ازای هر هزار نفر حداقل 5 تخت بیمارستانی دارند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران اضافه کرد: ما با چشم انداز 2 و نیم تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر می توانیم برای کشور خودمان برنامه ریزی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر به طور میانگین 6/1 دهم تخت بیمارستانی به ازای هر هزار ایرانی در کشور وجود دارد.

مهدی رضایی افزود: آمارهای مختلف موجود در حوزه تخت های بیمارستانی فقط تعداد تخت های فعال در بیمارستان ها را در نظر می گیرند.

وی تصریح کرد: اگر یک بیمار بیشتر از شش ساعت در یک تخت اورژانس بستری باشد، آن تخت در آمار به عنوان تخت بیمارستانی محاسبه می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با بیان این که دولت باید سرانه درمان را در کشور ارتقا دهد، اظهار داشت: در راستای ارتقای سیستم سلامت در کشور، در بازه زمانی سال های 90 تا 98 حدود 40 هزار تخت بیمارستانی جدید به ظرفیت های قبلی اضافه شده است.

وی افزود: میزان منابع مالی در ارتقای نظام سلامت کشور نقش تعیین کننده ای دارد.

مهدی رضایی با اشاره به لزوم توزیع عادلانه تخت های بیمارستانی در کشور، عنوان کرد: تعداد تخت های بیمارستانی در استان های مختلف اختلاف بسیار زیاد و نامتوازنی را با یکدیگر دارند.

وی تاکید داشت: ما باید از تعداد و ظرفیت های موجود تخت های بیمارستانی در کشور حداکثر بهره وری را داشته باشیم.

در ادامه برنامه گفت و گوی اجتماعی ایرج حریرچی در ارتباط تلفنی با شبکه رادیویی گفت و گو گفت: با توجه به افزایش جمعیت سالمند و شروع بیماری های غیر واگیر در ایران بسیاری از مردم به خدمات بستری و بیمارستانی نیاز دارند.

وی افزود: تعداد تخت های بیمارستانی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان با کمبود بسیار چشم گیری مواجه هستند.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به لزوم افزایش خدمات درمانی سرپایی، عنوان کرد: در حال حاضر سیاست های نظام سلامت در ایران ایجاب می کنند تا بیماران نیازمند بستری در صورت وجود شرایط یا به صورت سرپایی خدمات بگیرند و یا در منازل خود بستری شوند.

وی تاکید داشت: خدمات درمانی سرپایی باید در اولویت فعالیت های درمانی کشور قرار بگیرند.

ایرج حریرچی با اشاره به این که ایران کشوری پهناور و گسترده است، اظهار داشت: حاکمیت وظیفه دارد تا بیمارستان های مختلفی را در سراسر کشور تاسیس کرده و به صورت عادلانه توزیع کند.

وی با اشاره به فعالیت بیمارستان های کوچک در کشور، توضیح داد: بیمارستان هایی که با سرانه کمتر از 100 تخت در ایران فعالیت می کنند از نظر کارایی با مشکلات بسیار زیادی درگیر هستند.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به مدت های بستری، اذعان داشت: متاسفانه در بسیاری از مواقع بیماران در ایران بیش از مدت استاندارد بستری می شوند، در حالی که مدت بستری در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار پایین است.

وی افزود: اشغال تخت بیمارستان های دولتی بیشتر و کاراتر از بیمارستان های خصوصی است.

ایرج حریرچی در رادیو گفت و گو ادامه داد: به طور میانگین حدود 40 درصد از تخت های بیمارستان های خصوصی همیشه خالی هستند، چرا که مردم هزینه های بستری شدن در این بیمارستان ها را نمی توانند تامین کنند و بر همین اساس مراجعه نمی کنند.

مرتبط با این خبر

  • مجلس همه ابعاد طرح خودگردانی بیمارستان ها را بررسی می کند

  • طرح استقلال بیمارستانها فقط پرداخت از جیب مردم را افزایش می دهد

  • شفافیت مالی با اجرای طرح اداره مستقل بیمارستان ها

  • جنس خدمات بیمارستان از نوع حاکمیتی است

  • "پرداخت مبتنی بر عملکرد" مورد اعتراض بخشی از کارکنان بیمارستان هاست

  • تخصصی شدن اورژانس بیمارستانی ازدحام را کاهش داده است

  • مراکز درمانی و بیمارستان ها به تفکیک زباله ها دقت نمی کنند

  • میانگین عمر یک بیمارستان در کشور 50 سال است

  • بیمارستان های فرسوده به بازسازی هایی جدی نیاز دارند

  • در هنگام حوادث بیمارستان نیابد درگیر بحران شود