صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه

سیده عارفه مدنی با اشاره به اینکه به صورت کلی در 12 شرط حق طلاق به زن داده شده است، بیان کرد: طلاق در مواردی به زن داده شده است مانند عدم پرداخت نفقه، ازدواج مجدد، عسر و حرج ولی به جز آن ها اگر کراهت هم اضافه کنیم کفایت می کند.

برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو با موضوع حق طلاق و با حضور دکتر سیده عارفه مدنی مستشار قضایی به روی آنتن رفت.

سیده عارفه مدنی با اشاره به اینکه هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی در وقوع طلاق موثر است، گفت: مشکلات ژنتیکی، تفاوت سن، بیماری های واگیردار، ناباروری مرد و یا عدم توانایی مرد از جمله عوامل درونی هستند و عواملی مانند حسادت، مسائل اقتصادی، خست مرد و سوء ظن بیرونی هستند.

وی در خصوص دادن حق طلاق به زنان بیان کرد: در مواردی که حق طلاق به وکالت از مرد به زن داده شده، اگر این مورد هم اضافه شود بد نیست که مرد به زن وکالت دهد اگر مهریه اش را کاملا یا نصف یا یک چهارمش را ببخشد می تواند خودش را به وکالت از مرد مطلقه نماید. این شرط می تواند ضمن شروط عقد باشد.

مستشار قضایی با بیان اینکه می توانیم کراهت مرد از زن را هم جزو موارد طلاق به حساب بیاوریم، اظهار کرد: اگر زن به شدت کراهت داشته باشد که حاضر باشد مقداری از مهریه اش را ببخشد می تواند حق طلاق به زن داده شود.

وی با اشاره به اینکه به صورت کلی در 12 شرط حق طلاق به زن داده شده است، بیان کرد: طلاق در مواردی به زن داده شده است مانند عدم پرداخت نفقه، ازدواج مجدد، عسر و حرج ولی به جز آن ها اگر کراهت هم اضافه کنیم کفایت می کند.

مدنی در رابطه با عسر و حرج و اثبات آن توسط زن اظهار کرد: در تمام موارد حق طلاق طبق مذهب و دین ما است، منتها قانون گذار در مواردی حق طلاق را به زن داده است که یکی عسر و حرج است. تشخیص عسر و حرج با زن است، عسر و حرج شخصی است و یک شخص با شخص دیگر فرق می کند. اگر دادگاه ها به این توجه کنند و مراحل رسیدگی هم کوتاهتر شود زن می تواند به حق خودش در طلاق اگر واقعا در عسر و حرج است، برسد.

وی در رابطه با اطاله دادرسی ها به خصوص در تشخیص عسر و حرج بیان کرد: جمعیت 4 برابر شده و متقاضی طلاق افزایش پیدا کرده است. طلاق عسر و حرج یکسال یا حداکثر دو سال طول می کشد. علتش این است که آن طرف دادخواست طلاق را می دهد بعد مدارکش را ارائه می دهد و سپس باید شهود را بیاورد، هر مرحله مدت ها طول می کشد و این قابل رسیدگی و تجدید نظر است. بعد از نظر تجدید نظر باز هم قابل رسیدگی است و بعد به دیوان عالی کشور می رود و آن ها نیز وقت چند ماهه می گذارند و اگر آن ها حکم را نقض کنند باز به دادگاه بر می گردد و دادگاه باید دوباره رسیدگی کند. بعد طرف فرجام می خواهد بنابرین اطاله دادرسی باعث می شود که این خانم نتواند به سرعت طلاق بگیرد.

مستشار قضایی متذکر شد: مرد نیز اگر بخواهد طلاق بگیرد او هم باید این پروسه طولانی را طی کند و باید تمام حقوق زن را پرداخت کند، مهریه اش را بپردازد، اجرت المثل دهد، نصف دارایی هایش را بدهد. همه اینها کارشناسی و تحقیق و بررسی می خواهد و زمان می برد. مگر اینکه توافقی بخواهند از همدیگر جدا شوند.

مرتبط با این خبر

  • طلاق مشکلات متعددی را برای آینده ایجاد می کند

  • متاسفانه به جای کاهش دادن سن ازدواج، عکس آن را عمل می کنیم +صوت

  • تصمیم به طلاق نباید شتاب زده باشد

  • موضوع ساماندهی طلاق در کشور متولی دقیق و مشخص ندارد

  • عبور جمعیت کشور از مرز 81 میلیون نفر

  • ازدواج های هیجانی، در بسیاری مواقع منجر طلاق می شود

  • راهکارهای پیشگیری از طلاق عاطفی در خانواده ها

  • جمعیت کشور از مرز 80 میلیون نفر عبور کرده است

  • موضوع شناخت همسر در کشور به درستی تبیین نشده است

  • طلاق ها از مسیر زندگی مشترک به سمت دوران عقد سوق پیدا کرده اند