صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

منصوری بیان داشت: در حال حاضر ما برای آیندگان، معماری ارزشمندی به یادگار نگذاشته ایم چراکه معماری و ساختمان سازی در جامعه فعلی ما به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع مهندسی فرهنگی و سند چشم انداز 1404 و با حضور دکتر زهرا سادات منصوری دکترای معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول طرح های موضعی معاونت فنی اجرایی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به روی آنتن رفت.

منصوری در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: فضای امروز شهری با فضاهای محلی گذشته که امکان تعامل و معاشرت مردم با یکدیگر را فراهم می کرد کاملاً متفاوت است.

عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: هر اتفاقی که در معماری و شهرسازی رخ می دهد معرف نوعی از سبک زندگی است. اگر معماری و شهرسازی را بر اساس الگوهای اجتماعی و فرهنگی طراحی کنیم بازخورد رفتاری متناسبی را از مردم خواهیم گرفت.

وی همچنین گفت: سند های چشم انداز بر اساس یک ایده آل مورد نظر تنظیم می شوند درصورتیکه باید بر اساس یک مطلوب تنظیم شوند چراکه ایده آل در پروسه 20 ساله محقق نخواهد شد. اما جنس سندهای چشم انداز از تجسم کردن یک شرایط آرمانی است.

منصوری در ادامه این گفت و گوی فرهنگی اظهار کرد: سندهای چشم انداز در فازهای بعدی وارد تهیه برنامه های عملیاتی و سندهای مربوط به خود می شوند. پس از تدوین سندهای چشم انداز، مجموعه ای از بررسی ها و امکان سنجی هایی صورت می گیرد و در نتیجه این سند نسبت به سند اولیه شکل واقعی تری خواهد گرفت.

کارشناس ارشد معاونت شهرسازی و معماری افزود: در شهر یک بافت شهری وجود دارد که مردم در آن سکونت می کنند. در کنار آن، ساختمان هایی هم به عنوان میراث فرهنگی و تمدن در شهر وجود دارند که به آن ساختمان های پیشرو می گویند. معمولاً دولت ها و حاکمان شهری بر روی این ساختمان ها سرمایه گذاری و برنامه ریزی می کنند.

وی در مصاحبه با رادیو گفت و گو متذکر شد: معماری دارای بخش پیشرو و ارزش هویتی و نیز بخش سکونتی مردم است و طبیعتاً در برنامه ریزی های مربوط به این دو بخش باید برنامه های کاربردی و فراکاربردی را ارائه نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه در پایان این برنامه، برخورداری از هویت فرهنگی را به عنوان حق همه شهروندان امری ضروری دانست و گفت: این سند چشم انداز یک حدود و شکلی از کیفیت هر دو نوع معماری را مشخص می کند. در حال حاضر ما برای آیندگان، معماری ارزشمندی به یادگار نگذاشته ایم چراکه معماری و ساختمان سازی در جامعه فعلی ما به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است.

مرتبط با این خبر

  • واکاوی رشد کمی یا کیفی عکاسی در ایران روی موج گفت و گو

  • دیپلماسی فرهنگی؛ راهکار جدی برای ایران هراسی در دنیا

  • ظرفیت های عظیم ایران برای دیپلماسی فرهنگی

  • حمایت از فرهنگ‌سازی و اولویت فرهنگ در جامعه امروز ایران

  • اصلی ترین چالش های آمایش فرهنگی در ایران

  • آمایش فرهنگی سرزمین؛ عامل پیوند خرده فرهنگها با کلان فرهنگ

  • آمایش فرهنگی سرزمین مسیر پیشرفت را هموار می کند

  • آمایش فرهنگی سرزمین و جایگاه آن در برنامه ریزی توسعه فرهنگی

  • عملکرد شورایعالی انقلاب فرهنگی در رفع آسیبهای اجتماعی

  • آرمانی جلوه دادن سند تحول بنیادین ظلم است