صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

عسگری با اشاره به تغییر نام کوچه ها و برداشتن نام شهدا گفت: این کار در شهرهای مختلف انجام می شود و شورای شهر و شهرداری ها می گویند اشتباه شده اما جالب اینکه این اشتباه به صورت دومینو در تمام شهرها گسترش پیدا کرده است.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع اندیشه، حافظه و تاریخ فرهنگی با حضور شاداب عسگری نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز پژوهش های بین الملل از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

عسگری در ابتدای مطلب اظهار داشت: کتابهای پژوهشی بنده عمدتاً یا در رابطه با موضوعاتی است که کمتر به آن ها پرداخته شده و تاثیرات زیادی در تاریخ ایران داشتند و یا موضوعاتی است که میلیون ها صفحه درباره آن نوشته شده اما هنوز اصل مطلب مشخص نیست.

پژوهشگر تاریخ معاصر با اشاره به شاهد مثالی در این خصوص گفت: حمله نظامی آمریکا به طبس از نمونه هایی است که چندین میلیون صفحه درباره آن کتاب نوشته شده اما هنوز شبهه در آن زیاد است.

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تأکید فراوانی درخصوص مقابله با شبیخون فرهنگی کردند گفت: بنده این معضل را در حوزه علوم انسانی به عینه مشاهده کردم و به پژوهش درباره موضوعات مفید برای جامعه در این راستا پرداختم.

پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی یادآور شد: متاسفانه با گذشت زمان، افزایش رسانه ها، گستره فضای مجازی و کاهش حوصله مطالعه عده ای اطلاعات کذب و دروغین را درباره رویدادهای ایران منتشر می کنند.

عسگری با تصریح بر اینکه در حال حاضر عده ای سودجو و معاند برای ما تاریخ سازی می کنند گفت: مصادیق متعددی در خصوص بهائیت، مستشاران نظامی، حکومت پهلوی و چرایی به وجود آمدن ارتش شاهنشاهی وجود دارد که درباره آنها تاریخ سازی شده است.

وی افزود: ارتشبد حسن طوفانیان رئیس تسلیحات نظامی و معاون وزیر جنگ در سال 1357 حتی قمقمه را هم از آمریکا می خرید و این یعنی ما قادر به ساخت قمقمه هم نبودیم و جالب اینکه ادعا می کردیم ارتش پنجم جهان هستیم.

پژوهشگر مرکز پژوهش های بین الملل با اشاره به پیوست بدنه نظام شاهنشاهی با بهائیت یادآور شد: اگر کسی در ارتش آن زمان با بهایی ها دوست بود و یا خودش بهایی بود تحت مراقبت ضد اطلاعات ارتش قرار نمی گرفت.

عسگری ادامه داد: محمدرضا پهلوی تا سال 1327 بیشتر به دنبال تمکین و تایید گرفتن از بیگانه بود که در همان سال در دانشگاه تهران ترور شد و از همین زمان فعالیت های سیاسی خود را در صحنه بیشتر کرد. محمدرضا بیشترین تهدیدات را از جانب کمونیست ها می دید لذا از سال 1332 ورود افراد مذهبی به بدنه ارتش به شدت زیاد شد.

وی خاطرنشان کرد: رضا پهلوی یک فرد عامی بود که به جز سربازی هم کار دیگری نمی دانست و هر کاری که به او می گفتند انجام می داد. رضاخان از سال 1300 اولین بهایی (علایی) را وارد ارتش کرد.

پژوهشگر مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: حکومت قاجار و پهلوی به قدری ضعف داشتند که برای حفظ خود دنباله رو می شدند و مسائلی را که به آنها تحمیل می شد می پذیرفتند.

عسگری با اشاره به تغییر نام کوچه ها و برداشتن نام شهدا مطرح کرد: جالب است که این کار در شهرهای مختلف انجام می شود و شورای شهر و شهرداری ها می گویند اشتباه شده اما این اشتباه به صورت دومینو در تمام شهرها گسترش پیدا کرده و اخیرا حتی در شهر قم نیز مصداق آن را دیدیم درصورتیکه هر یک از این شهدا یک دنیا هستند.

مرتبط با این خبر

  • جمهوری اسلامی با هیچ کشوری قصد مخاصمه ندارد

  • واکاوی جایگاه اندیشه و حافظه در تاریخ فرهنگی

  • تاریخ فرهنگ از مسیر گذشته تاریخ نویسی فاصله گرفته است

  • فرهنگ عامه حکایت از زنده بودن مردم است

  • مسئولانِ بازنمایی فرهنگ، مردم را با سابقه فرهنگی ایران آشنا کنند

  • ایرانِ فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است

  • تحلیل ادبیات و تاریخ فرهنگی در ایران

  • قدرت فوق العاده زبان فارسی در حفظ مولفه های هویتی

  • رسانه ها مروّج زبان جاهلانه نباشند

  • بررسی تاریخ فرهنگی و مطالعات بین رشته ای