صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

شریفی یزدی با اشاره به وجود مباحث طبقاتی و سازگاری با موقعیت در فرهنگ عامه ایران گفت: فرهنگ عامه در ابعاد مختلف حکایت از زنده بودن مردم است.

برنامه "گفت وگوی فرهنگی" با موضوع فرهنگ عامه و تاریخ فرهنگی با حضور دکتر علیرضا شریفی یزدی جامعه شناس فرهنگی از شبکه رادیویی گفت وگو پخش شد.

شریفی یزدی در مصاحبه با رادیو گفت وگو بیان داشت: ما به شدت تحت تاثیر ساختارهای فرهنگی از جمله مباحث فرهنگ عامه هستیم اما انسان می تواند در سالهای بعد با مطالعه و ژرف اندیشی و آموزش مسیر دیگری را در پیش گیرد.

وی افزود: با وجود اینکه بخش عمده ای از شخصیت فرد در سالهای اولیه زندگی شکل می گیرد اما همچنان تحت تاثیر فرهنگ عامه قرار خواهد گرفت ضمن اینکه طبق مطالعات برخی از متفکران این حوزه، فرار از جاذبه فرهنگی کار چندان ساده ای نیست.

جامعه شناس فرهنگی با اشاره به وجود مباحث طبقاتی و سازگاری با موقعیت در فرهنگ عامه ایران گفت: فرهنگ عامه در ابعاد مختلف اعم از بعد موسیقایی و ادبیات و تعامل مردم با اقوام نزدیک به خود حکایت از زنده بودن مردم است.

شریفی یزدی با بیان اینکه نمی توان یک مرز جغرافیایی روشن برای فرهنگ عامه متصور شد مطرح کرد: از این روست که فرهنگ عامه از یک منطقه شروع می شود و سر از مناطقی درمی آورد که شاید از مرزهای جغرافیای سیاسی نیز خارج باشد اما در عین حال متصل به فرهنگ درونی است.

وی با اشاره به مصادیق پژوهش های خود در حوزه فرهنگ عامه بیان داشت: یکی از پژوهش های انجام گرفته در استان کرمان مربوط به عشایر منطقه سیرجان و کهنوج و جیرفت و سبک زندگی و نوع نگاه آنها به زندگی تحت عنوان بایدها و نبایدهاست اما یک پژوهش دیگر در کردستان و درباره لهجه اورامی از زبان کردی انجام گرفته که قرابت خاصی با زبان اوستایی دارد. فرهنگ عامه و شفاهی گویی در این منطقه بسیار غنی است و بسیاری از این فرهنگ ها به صورت مکتوب پیدا نمی شوند.

این جامعه شناس فرهنگی خاطرنشان کرد: فرهنگ یک عنصر زنده است که همیشه در حال صادر کردن بخشی از پدیده های فرهنگی و گرفتن از فرهنگ های دیگر است.

شریفی یزدی در خاتمه افزود: وقتی یک جامعه پذیرای فرهنگ مسلط می شود یعنی پدیده های فرهنگی به عنوان کوچترین واحد فرهنگ نیازهای آن روز جامعه را پاسخ داده اند. فرهنگ عامه علاوه بر فرهنگ مسلط، با فرهنگ های همجوار نیز آمیخته است.

مرتبط با این خبر

  • جمهوری اسلامی با هیچ کشوری قصد مخاصمه ندارد

  • واکاوی جایگاه اندیشه و حافظه در تاریخ فرهنگی

  • تکرار پروژه شهید زدایی در شهرهای مختلف کشور

  • تاریخ فرهنگ از مسیر گذشته تاریخ نویسی فاصله گرفته است

  • مسئولانِ بازنمایی فرهنگ، مردم را با سابقه فرهنگی ایران آشنا کنند

  • ایرانِ فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است

  • تحلیل ادبیات و تاریخ فرهنگی در ایران

  • قدرت فوق العاده زبان فارسی در حفظ مولفه های هویتی

  • رسانه ها مروّج زبان جاهلانه نباشند

  • بررسی تاریخ فرهنگی و مطالعات بین رشته ای