صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

عظیمی کیا نوشتن تاریخ فرهنگ را رسالتی بر عهده همگان برای آیندگان دانست و افزود: رسم مهمان نوازی از شاخصه های فرهنگ ایرانیان است که در بخش مردم نگاری (فرهنگ) اسناد لانه جاسوسی آمریکا وارد شده است.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" با موضوع تاریخ فرهنگی و مطالعات بین رشته ای با حضور دکتر عباس عظیمی کیا پژوهشگر حوزه مدیریت فرهنگی و مدرس و ارتباط تلفنی با قدمعلی صرامی استاد دانشگاه و پژوهشگر معاصر از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

عظیمی کیا در ابتدا با ارائه تعریفی از تاریخ فرهنگی گفت: بخشی از تاریخ فرهنگی به بررسی ارکان فرهنگ مانند هنر، نقاشی، موسیقی و معماری و روند تاریخی آن ها برمی گردد و بخشی دیگر مربوط به بررسی تاریخ برجسته تمدن است.

وی افزود: تاریخ فرهنگ به معنای همه جانبه بودن فرهنگ است یعنی تمام کنش ها و تعاملات بین فردی مانند زبان، معماری، روابط و باورها را در برمی گیرد ضمن اینکه این موضوع بین رشته ای است و تاریخ نگاران، جامعه شناسان، فرهنگ شناسان و اساتید روش تحقیق باید درباره آن نظر دهند.

پژوهشگر حوزه مدیریت فرهنگی با اشاره به ضرورت و اهمیت شناخت تاریخ فرهنگی بیان داشت: فرهنگ شباهت زیادی با ژن دارد که یکی از مصادیق بارز آن، دیرپا بودن شاخص های فرهنگی است، به عنوان مثال اگر شجاعت و احترام به مادر در یک ملت، ارزش محسوب می شود باید جایگاه و ریشه های آن را در گذشته جستجو کرد.

عظیمی کیا درخصوص کارکرد تاریخ فرهنگ عنوان کرد: مطالعه تاریخ فرهنگ و شناسایی فلسفه فرهنگ به ما کمک می کند تا نواقص و نقاط فرهنگی خود را شناسایی و آینده را پیش بینی کنیم.

وی نوشتن تاریخ فرهنگ را رسالتی بر عهده همگان برای آیندگان دانست و افزود: به عنوان مثال رسم مهمان نوازی تعارفات یکی از شاخصه های فرهنگ ایرانیان است که جزئیات این موضوع در بخش مردم نگاری (فرهنگ) اسناد لانه جاسوسی آمریکا وارد شده است.

این مدرس با بیان اینکه اعتقادات و رفتارهای ما از باورهایمان تبعیت می کنند گفت: متاسفانه ما کتاب مدونی در این خصوص نداریم.

پژوهشگر حوزه مدیریت فرهنگی با اشاره به نمونه هایی از باورهای فرهنگ مطرح کرد: باور ملت ایران این است که طی 2500 سال تاریخ مدون، اصالت ها در گذشته است یا اینکه می توان اصالت ها را ساخت؟ آیا باور ما این است که فرد به تنهایی می تواند بار دیگران را به دوش کشد یا همیشه کسی باید کارها را انجام دهد؟ به عبارت دیگر مسئولیت فردی برای افراد مهم است یا خیر؟ آیا ما با صحت عمل به موفقیت می رسیم و یا اینکه با دروغ هم می توان به موفقیت رسید؟

در ادامه، صرامی با بیان اینکه فرهنگ یک مسئله سیال و دائم التحول است گفت: فرهنگ هیچ سرزمینی بکر و مستقل و بی ارتباط با فرهنگ دیگر نیست چراکه در اطراف همه کشورها و ملیت ها کشورهایی با فرهنگ های مختلف وجود دارند.

وی افزود: فرهنگ زاینده یک نوع پیوند بین ملیت هاست اما در دنیای جدید که ارتباطات سنگین تر از گذشته است می توان تمام فرهنگ های هشت میلیارد جمعیت زمین را یک فرهنگ بزرگ بشری نام گذاری کرد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: پدیده دهکده جهانی باعث شده که اندیشمندان به سراغ پژوهش ها و مطالعات بین رشته ای بروند. به عنوان مثال بسیاری از پایان نامه هایی که بنده در دانشگاه بررسی می کنم حاصل تداخلات ادبیات با جامعه شناسی، روان شناسی فردی و جمعی، مردم شناسی و قوم شناسی است.

پژوهشگر معاصر اظهار کرد: دامنه تحقیقات بین رشته ای به قدری وسیع است که بخش عظیمی از تحقیقات ادبی در ایران بین رشته ای محسوب می شود.

صرامی با اشاره به اینکه بسیاری از آثار نویسندگان ادبی وضعیت جامعه ایرانی را در دوره ای از تاریخ بر ما آشکار می کنند و اطلاعات وسیع و انبوهی از مردم به دست می دهند افزود: حتی واژه هایی که شأن گویشی دارند ممکن است وارد زبان شده باشند.

مرتبط با این خبر

  • جمهوری اسلامی با هیچ کشوری قصد مخاصمه ندارد

  • واکاوی جایگاه اندیشه و حافظه در تاریخ فرهنگی

  • تکرار پروژه شهید زدایی در شهرهای مختلف کشور

  • تاریخ فرهنگ از مسیر گذشته تاریخ نویسی فاصله گرفته است

  • فرهنگ عامه حکایت از زنده بودن مردم است

  • مسئولانِ بازنمایی فرهنگ، مردم را با سابقه فرهنگی ایران آشنا کنند

  • ایرانِ فرهنگی مرزهای جغرافیایی را در نوردیده است

  • تحلیل ادبیات و تاریخ فرهنگی در ایران

  • قدرت فوق العاده زبان فارسی در حفظ مولفه های هویتی

  • رسانه ها مروّج زبان جاهلانه نباشند