گفت‌وگوی فرهنگی شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي فرهنگي

ملكیان: با نخبه پروری به جایی نمی رسیم!

دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات گفت : با تاسیس بنیاد ملی نخبگان و زدن برچسب نخبگی به تعدادی از افراد و دادن پاداش برای ترغیب آنها به ماندن مشکلی از جامعه حل نمی شود.

1398/09/23
|
12:01
|

برنامه " مناظره " با موضوع شاخص های نگهداشت نخبگان و چالش های پیش روی آن با حضور محمد امین ملکیان ، دانشجوی دکترای مدیریت تکنولوژی و دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات روانه آنتن رادیو گفت و گو شد.

محمد امین ملکیان در ابتدا به تعریف واژه مهاجرت از دیدگاه تخصصی خود پرداخت و عنوان کرد : مهاجرت را می توان کانال و جریانی برای انتقال تکنولوژی تعریف کرد که به دو حالت دائم و موقت وجود دارد ، گاهی ریشه در آسیب های اجتماعی و اقتصادی دارد و گاه هدفمند است.

وی نگهداشت نخبگان را یک هدف کوتاه مدت دانست و اظهار کرد : هدف بلند مدت در این حوزه ، بازگشت و جذب دانش نخبگان مهاجر است چرا که پرورش این افراد برای کشور هزینه در بر داشته است.

دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات در ادامه برنامه مناظره رادیو گفت و گو افزود : اگر به گزارشات سازمان ملل در خصوص مهاجرت نگاهی داشته باشیم ، متوجه می شویم برخی از کشورها برای مهاجرت سیاست خاص و حتی برنامه ریزی دارند و تعدادی از آنها راهبردی در این خصوص ندارند.

ملکیان به وضعیت ایران در این حوزه اشاره کرد و گفت : برای مهاجرت معکوس باید هدف های خاصی تعریف شود .در واقع نباید بنیاد ملی نخبگان ایجاد کنیم ، به تعدادی از افراد برچسب بزنیم ، یک مرز میان آنها و دیگران ایجاد کنیم تا افراد به صورت رایگان تحصیل کنند و طرح هایی برگزار کنیم و اعتبارات مالی بین آنها تقسیم شود و به ماندن ترغیب شوند.

وی تاکید کرد : اینکه پاداش های خاصی را برای قشر خاصی از جامعه که نخبه می نامیم در نظر بگیریم تا شاید بتوانیم آنها را در داخل کشور حفظ کنیم ، سیاست درستی نیست.

دبیر انجمن علمی مدیریت تکنولوژی دانشگاه علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه جهت سیاست های ما باید در یک راستا باشد ، اظهار کرد : در حال حاضر مسئولان ما از بازگشت نخبگان صحبت می کنند در حالی که ساز و کار هایی را اجرا می کنند که موجب مهاجرت بیشتر افراد به خارج می شود. در واقع سیاست های موجود بلندمدت نیست.

ملکیان با ابراز تاسف از فرهنگ نخبه پروری به جای فرهنگ کار تیمی در میان ایرانیان ، عنوان کرد : زمانی که تعدادی از افراد جامعه را شاخص می کنیم ، گویی بقیه افراد هیچ استعداد و توانایی ندارند ، در حالی که شاید سازوکار لازم برای شناسایی توانمندی های افراد وجود ندارد. در چنین شرایطی که در جامعه داریم اگر فرض کنیم که تمام نخبگان به کشور بازگردند ، نمی توانیم از ظرفیت آنها استفاده کنیم.

وی خاطر نشان کرد : باید سیستم یادگیری قوی تری در کشور ایجاد کنیم و ساز و کاری ایجاد کنیم تا روابط میان نیروهای دانشی و افراد جامعه شکل بگیرد. همچنین باید سیستم های تشویقی ایجاد کنیم.

دسترسی سریع
گفت و گوی فرهنگی