صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:00 به مدت 60 دقیقه

اصولی گفت: اعضای هیئت علمی باید از چارچوبهای مجبور کننده به پژوهش های سطح پایین نجات پیدا کنند و سیستم های دانشگاهی اعضای هیئت علمی را برای اندیشیدن آزادتر بگذارند.

برنامه "گفت و گوی فرهنگی" رادیو گفت و گو با موضوع اصالت فکر در کار دانشوران امروز ایران با حضور دکتر ابراهیم اصولی مدرس دانشگاه و پژوهشگر فلسفه علم روانه آنتن شد.

اصولی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: داشتن فکر فلسفی از جمله ارکان و بنیادهایی است که به نظریه پردازی کمک می کند.

وی افزود: اینکه اخیراً دانشگاه های صنعتی و علوم پایه واحدهای فلسفه علم را ترویج می کنند بدین خاطر است که اندیشمندان ما در حوزه فلسفه علوم انسانی نمی توانند به راحتی از پارادایم با آبشخور داخلی و یا خارجی خارج شوند و در واقع نمی توانند پارادایم شکنی کنند.

این مدرس دانشگاه با اشاره به وضعیت فعلی جامعه علمی ایران گفت: متاسفانه در سطح آموزش اعم از عمومی و عالی کمتر به بحث ترویج بستر اندیشه ورزی توجه شده است.

اصولی در ادامه اظهارات خود تأکید کرد: ما باید با اعتماد به نفس ملی بیشتری به داشته های معرفتی خود توجه کنیم که البته این به معنای دفاع از همه اندیشه های گذشتگان و یا اندیشمندان نیست اما سوال اینجاست که چرا نباید فلسفه اشراق را به عنوان مکتبی اصیل و تاریخی زنده کنیم و چرا نباید فلسفه حکمت متعالیه را به جهانیان بشناسانیم؟!

پژوهشگر فلسفه علم ادامه داد: همین نبود اعتماد به نفس به داشته های ملی باعث چرخش ما بین اصطلاحات و ترجمه و کپی برداری از غرب شده است.

وی همچنین مطرح کرد: ما سابقه زیادی در علم و معرفت داریم اما گسستی که اتفاق افتاده بین دانشگاه و علوم جدید است.

اصولی گفت: بر فرض اینکه همه بسترهای اجتماعی و فرهنگی ما برای داشتن نظریه پردازان آماده باشند اما باید نگاه ها را در علوم، فلسفی و تفکرها را انتقادی کنیم چراکه ترویج فلسفه علم به معنای فیلسوف بار آوردن است.

مدرس دانشگاه با تأکید بر لزوم فراهم شدن بستر برای شکوفاشدن استعداد نظریه پردازان ایرانی افزود: مواجهه نقادانه با اندیشه های غرب و شرق و گذشته بستر را برای رشد این افراد آماده می کند اما دانشکده ها و محافل آکادمیک نیز باید مشکلات علوم انسانی و پایه و فنی و حتی پزشکی را با تولیدات معرفتی و مقالات گره بزنند.

این پژوهشگر فلسفه علم بیان داشت: گرچه در جهان غرب تا اواخر قرون وسطی سیطره نگاه دینی و خداباورانه حاکم بر اندیشه ها بوده اما افرادی هم بودند که مرز اندیشه را جابجا می کردند بنابراین نگاه متألهانه و یا ملحدانه تاثیری در آزاداندیشی افراد ندارد.

اصولی در پایان مطلب اظهار کرد: یک عامل مهم در شکل گیری نظریه پردازی این است که اعضای هیئت علمی از چارچوب های خشک و مجبور کننده به پژوهش های سطح پایین نجات پیدا کنند و به بیانی ساده تر سیستم های دانشگاهی اعضای هیئت علمی را برای اندیشیدن آزادتر بگذارند.

مرتبط با این خبر

  • تجهیزات آزمایشگاهی؛ ایجاد نوآوری و ارتقاء رتبه دانشگاه ها

  • ضرورت اثرگذاری معدل در ورود به دانشگاه

  • مقالات دانشگاه گره ای از صنعت باز نمی کند

  • استیضاح وزیر علوم در سایه ارتباط ضعیف صنعت با دانشگاه

  • ارتباط سیستماتیک بین دانشگاه ها و صنعت با آیین نامه حل نمی شود

  • ارتباط دانشگاه و صنعت درست پایه گذاری نشده است

  • دانشگاه ها در ایران فقط رفع تکلیف می کنند

  • عدم تربیت نیروهای متخصص یکی از مشکلات حوزه آموزش عالی است

  • کاربردی شدن رساله و پایان نامه ، یک چالش در کشور است

  • با سوق یارانه ها به مقطع کاردانی، نیاز کشور به کاردان فنی مرتفع خواهد شد