صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

سفیر سابق ایران در چین گفت: وزارت خارجه باید با هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌ها به رویکرد اقتصاد کشور در خارج از مرزها کمک ‌کند. اما چنین هماهنگی و همکاری وجود ندارد و فقط در حرف خلاصه می‌شود.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (الزامات و بایسته‌های تسریع دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ظرفیت ها و اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران) با حضور دکتر جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین و پاکستان روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

جواد منصوری در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی نیاز به یک گروه یا تیم مستقل و متخصص در بحث اقتصاد بین‌الملل دارد تا بتواند محصولات و تولیدات ایران را به دنیا معرفی و عرضه کند. برای مثال در بعضی از سفارتخانه‌ها محصولات و تولیدات آن کشور در معرض دید دیگران قرار می‌دهد تا همه بدانند که این کشور دارای چه محصولاتی است و در تولید چه موادی توانمند است.

وی افزود: اگر دیپلماسی اقتصادی ما فعال بود، سعی می‌کردند برای محصولات ایرانی یا پروژه‌های تکمیل نشده، سرمایه‌گذار پیدا کنند. برای مثال سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدید شونده مانند انرژی خورشیدی و بادی برای ما بسیار برای مفید و زیربنایی است. همچنین تولیداتی که به بخش کشاورزی ما کمک می‌کند. امروزه در تولید برخی از محصولات کشاورزی وابسته هستیم و باید بذر بعضی محصولات را از کشورهای دیگر وارد کنیم.

سفیر سابق ایران در چین ادامه داد: لذا به جای خرید بذر از کشورهای خارجی باید بتوانیم تکنولوژی برخی از محصولات اساسی را وارد کنیم تا از وارد کردن بذر برخی از محصولات اساسی کشاروزی بی‌نیاز شویم. اگر دیپلماسی اقتصادی در کشور فعال بود، دقیقا می‌دانستند که ایران چه چیزهایی را نیاز دارد و دنیا به چه چیزهای نیازمند است آن وقت دست به کار می‌شدند و یک رابطه تعادلی میان واردات و صادارت ایران بر پایه دیپلماسی اقتصادی شکل می‌گرفت. اما متاسفانه این روند در کشور ما رخ نداده است.

جواد منصوری گفت: در بسیاری از کشورها ساختار دستگاه وزارت خارجه متفاوت است و اغلب فاقد بخش اقتصادی هستند. برای مثال در چین وزارت بازرگانی از بخش بین‌الملل برخوردار است که این بخش بسیار قوی و فعال عمل می‌کند. از طرفی بخش بین الملل نفت جداست که آن نیز از ساختار دقیق و فعالی برخوردار است، لذا بخش بین‌الملل وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، نفت و بازرگانی با هماهنگی وزارت خارجه در سایر کشورها فعالیت می‌کنند.

وی در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو افزود: بنابراین مهم‌ترین کار وزارت خارجه، هماهنگی، همکاری و ایجاد توازن و تعادل میان تمام دستگاه‌ها با خارج از کشور است. به عبارتی وزارت خارجه کاری را جداگانه انجام نمی‌دهد بلکه با هماهنگی و همکاری که با سایر دستگاه‌ها دارد به رویکرد اقتصاد کشور در خارج از مرزها کمک می‌کند. اما در دستگاه دیپلماسی ما چنین هماهنگی و همکاری وجود ندارد و فقط در حرف خلاصه می‌شود و در حوزه اقتصادی کاری صورت نمی‌گیرد.

مرتبط با این خبر

  • دیپلماسی اقتصادی باید در راس سیاست خارجی باشد نه جزیی از برنامه‌های آن

  • رایزنان اقتصادی ایران، فاقد اختیارات سیاسی هستند

  • دیپلماسی وزارت خارجه باید از سیاست به اقتصاد تغییر جهت دهد

  • دیپلماسی اقتصادی نیاز به وزارت خارجه مقتدر دارد

  • ضعف‌ بزرگ دیپلماسی اقتصادی، هماهنگ نبودن دستگاه‌های کشور با وزارت خارجه است

  • عده ای با ساده لوحی و حسن نیت در فکر ارتباط با امریکا هستند

  • الزامات و بایسته های تسریع دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ظرفیت ها و اولویت های ج.ا.ایران

  • وزارت خارجه قادر به فعال کردن دیپلماسی اقتصادی نیست

  • وزارت خارجه به تنهایی نمی‌تواند میدان‌دار دیپلماسی اقتصادی باشد

  • دیپلمات پروری ناشیانه وزارت خارجه/ نگاهی انتقادی به دیپلماسی اقتصادی