صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

تحلیگر مسائل غرب آسیا گفت: گستردگی و تاثیر راهپیمایی منافع برخی از قدرتها را به خطر انداخته، طبیعی است که برخی در این میان خرابکاریهای را صورت دهند.


سعدالله زارعی در مصاحبه با برنامه گفت وگوی سیاسی رادیو گفت و گو اظهار کرد: اربعین، یک پدیده بسیار حائز اهمیت است، به طوری که در آن بیش از سی میلیون نفر حضور دارند، جمعیتی که از کشورهای مختلف به ویژه از ایران تشکیل شده که این اقدام جدید و بی سابقه جمعیتی است.

وی افزود: از نگاه دیگری، جمعیت شرکت کننده در اربعین تشکیل شده از 12هزار موکب است که این موکبها بدون هیچ اختلافی در کنار هم قرار می گیرند در حالی که از کشورهای مختلف هستند و این موکبها به صورت زنجیره ای هماهنگ مدیریت راهپبمایان را بر عهده دارند. لذا امروز عراق در منطقه پرچمدار نهضت خوداتکایی در منطقه غرب آسیاست.

تحلیلگر مسائل غرب آسیا ادامه داد: موکبهای متعدد مدیریت راهپیمایی اربعین از کشورهای مسلمان شیعی و حتی غیرشیعی دیده می شود که از سوی نهادهای مردمی اداره می شوند که بعد سیاسی بزرگ پیدا می کنند.

زارعی گفت: اهمیت پیاده روی اربعین در این است که با وجود حضور غیرمستقیم دولتها، مردم در صدر کارند و مبنای کار بر پایه محبت بین آنهاست و در حرکتی دینی مردم از کشورهای مختلف بدون هیچ مشکلی حرکت می کنند و یک عبادت دینی جمعی را به جهان نشان می دهند. حرکتی که بر مبنای مادیات نیست و معنویت در ان نقش بارزی دارد. لذا بزرگترین حرکت مذهبی که طی این سالها برگزار می شود، مراسم راهپیمایی اربعین است.

وی افزود: راهپیمایی اربعین حرکت مذهبی است که در آن مردم مرزهای کشورها را کنار می زنند و در کنار هم یک هویت جدید را در جهان رقم میزنند که به دلیل میزان جمعیت، روابط معنوی مردم و تاثیر این حرکت قابل نادیده گرفتن از سوی جهان نیست و به دلیل تاثیرش چه بخواهیم و چه نخواهیم ماهیت سیاسی پیدا می کند که به ان اتیکت برچسب ویژه زده است.

مرتبط با این خبر

  • افزایش نظارت ها بر قیمت بلیط هواپیما در ایام اربعین

  • تردد چهار میلیون زائر در اربعین98 از مرز مهران

  • عاشورا، صدایی واحد در برابر استکبار جهانی است

  • تلاش مجلس برای تخصیص بودجه اختصاصی به مراسم اربعین

  • سال آینده دو بخش عربی و آذری به کنگره شعر اربعین اضافه خواهد شد

  • مرز شلمچه و چزابه به روی زوار اربعین باز است

  • "جا ماندگان" هم از زیارت اربعین 98 بهره خواهند برد

  • درمان زوار اربعین حسینی(ع) به روش تله مدیسن؛ برای اولین بار

  • 62 درصد کشورهای جهان نهادی همانند شورای نگهبان دارند

  • در مسیر اربعین همبستگی جهانی رخ می‌دهد