گفت‌وگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي سياسي

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: هویت فرهنگی یکی از قدرت‌های نرم ایران است

حیدری بنی در رادیو گفت‌وگو بیان کرد: هویت فرهنگی کشور بر اساس ایدئولوژی مذهبی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و باعث اقتدار ملی شده است.

1399/11/07
|
08:21
|

برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفت‌وگو با موضوع بررسی شاخص های اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل و با حضور دکتر زهره حیدری بنی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به روی آنتن رفت.

زهره حیدری بنی سطوح اقتدار جمهوری اسلامی ایران را در حوزه نرم و سخت برشمرد و گفت: مهم ترین عامل اقتدار ایران در نظام بین الملل موقعیت ویژه ژئو استراتژیک است. ژئوپولتیک منظقه خاورمیانه و قرار گرفتن بر دو محوریت شرق و غرب و همچنین روابطی که کشورمان در منطقه به مانند یک نقطه اتصال ایجاد کرده است، عامل اقتدار و برتری ایران محسوب می شود.

وی نقشه جغرافیایی ایران را به مثابه ژنوم تعریف کرد و افزود: نقشه جغرافیایی یک کشور تاثیر به سزایی در شکل بخشیدن بر راهبردها و رفتارهای سیاسی در حوزه بین الملل دارد و ایران دقیقا دارای چنین شرایط ویژه و منحصر به فردی است.

این استاد دانشگاه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بنیادهایی که درون و خارج از مرزهای خود دارد، توانسته است قدرت ملی کشور را افزایش دهد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تمام رهبران سیاسی کشورها به دنبال افزایش قدرت ملی خود هستند، اظهار کرد: قدرت دارای ابزارهای سخت و نرم است. در ابزارهای سخت می توان به مسائل اقتصادی، نظامی و فرهنگی اشاره کرد که طبیعتا برای همه کشورها دارای اهمیت است.

وی در خصوص قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نیز توضیح داد و عنوان کرد: قدرت نرم در حقیقت گفتمان جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل است. این قدرت نرم در سطح منطقه غرب سبب تشکیل محور مقاومت و ایستادگی در برابر دولت های سرکش غربی است که قصد دارند هم در ایران و هم در کشورهای منطقه اخلال ایجاد کنند.

حیدری هویت فرهنگی کشور را یکی دیگر از قدرت های نرم جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: هویت فرهنگی کشور بر اساس ایدئولوژی مذهبی است که پس از انقلاب اسلامی شکل گرفت و باعث اقتدار ملی شده است. این هویت فرهنگی با توجه به استانداردهای همیشگی ملت ایران یعنی داشتن بافت مذهی در جامعه ایران از زمان های دور شکل گرفته است که پس از انقلاب اسلامی این هویت فرهنگی هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای گسترش یافته است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین از پیشرفت های ایران در حوزه اقتدار سخت گفت و بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در بعد نظامی با توجه به راهبردهای دفاعی، پیشرفت های بسیار زیادی کسب کند و این قدرت را در سطح منطقه به نمایش بگذارد.

وی افزود: حوزه دیگری که به افزایش توان اقتدار سخت کمک می کنند مسائل اقتصادی است که دسترسی ایران به بسیاری از منابع و امکانات مادی از جمله مصادیق این قدرت به شمار می روند که اهمیت بسیار زیادی دارند.

دسترسی سریع
گفت و گوی سیاسی