صبح و گفت‌وگو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

دولت باید تشکیل خانواده و فرزندآوری را تسهیل کند

کارشناس تغییرات جمعیتی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو ، تسهیل گری دولت را در امر ازدواج تاثیرگذار عنوان کرد.

1401/02/26
|
16:15
|

حسنی که با برنامه "صبح وگفتگو" همراه بود، در خصوص خانواده دوستدار فرزند اظهار کرد: ازدواج و فرزندآوری به لحاظ فکری برای انسان همراه با تمایل است. خداوند موجودات را زوج آفریده و همین امر نشان می دهد ازدواج و فرزندآوری یک نیاز اجتماعی و فطری است.

وی افزود: ما باید ازدواج را از بعد اعتقادی بنگریم و لذا در تمام ادیان و دین اسلام، ازدواج جزو سنت های دارای ارزش است.

حسنی ادامه داد: ازدواج در بقای نسلی از منظر جمعیتی اهمیت دارد و در تمام جوامع، خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم است.

وی همچنین به تغییرات صنعتی شدن و تاثیر آن بر خانواده اشاره کرد و افزود: تهدیداتی برای خانواده وجود دارد و ارزش های دیگر، جایگزین آن شده است.

حسنی در عین حال تاکید کرد خانواده ضرورت خود را از دست نداده است و جوامع غیر دینی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی، بقای خانواده را ضروری می دانند.

این جمعیت شناس به رادیو گفت‌وگو گفت: خانواده نیاز دنیوی و پاداش اخروی به همراه دارد و از نظر سلامت روان و اجتماعی و نیز به منظور بقای جوامع تاثیر دارد.

به گفته حسنی فرزند آوری در خانواده یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی است و الزامات روانی و معنوی در پی دارد. همچنین با توجه به تغییراتی که در روند جامعه پذیری صورت گرفته است، گاه شرایط ازدواج برای جوانان مهیا نیست ولی دولت و حاکمیت باید در تسهیل سازی این شرایط کمک کننده باشند. چون دخالت در امر تشکیل خانواده با توجه به تسهیل گری امکان پذیر است و دولت با تسهیل و حمایت می تواند در سلامت اجتماعی تاثیر زیادی داشته باشد.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو