صبح و گفت و گو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

رادیو گفت و گو

صبح و گفت‌وگو

عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس: رشد بازار سرمایه پایدار نخواهد بود

یوسفیان ملا گفت: با توجه به شرایط اقتصاد مردم ناچار به سمت بازار سرمایه گرایش پیدا کرده اند که این امکان وجود دارد با بهبود وضعیت، مجدد سرمایه ها از این بازار خارج شود.

1397/03/29
|
14:28

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص وضعیت نقدینگی مازاد بازار پول و سرمایه، اظهار کرد: زمانی رشد شاخص بورس با اهمیت و خوشایند است که سرریز پول مردم به سمت این بازار نیاید بلکه اصل پول به بازار سرمایه ورود پیدا کند.

وی افزود: زمانی که به دلیل کاهش سود بانکی سرمایه ها از بانک خارج شوند و به سمت بازار ارز و سکه بروند و به دلیل بالا بودن قیمت ها در این بازار نتوان سرمایه گذاری کرد این پول های سرگردان به بازار سرمایه روی می آورند؛ لذا نمی توان این رشد را پایدار دانست.

یوسفیان ملا گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد مردم ناچار به سمت بازار سرمایه گرایش پیدا کرده اند که این امکان وجود دارد با بهبود وضعیت، مجدد سرمایه ها از این بازار خارج شود به همین دلیل نمی توان چندان به این رشد شاخص خوشبین بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام مدیران دست اندکار اقتصادی باید برنامه ریزی صورت بدهند زیرا با توجه به اینکه در حال حاضر اقبال به سمت سرمایه است باید این تمایل و گرایش را در مردم حفظ کنند.

وی در پاسخ به این سوال که وظیفه ارگان های قانون گذار و نظارتی در جلب اعتماد مردم در خصوص صیانت از سرمایه آنها در بلند مدت چیست، گفت: ابتدا باید متولی این امر در کشور مشخص شود و تصمیم گیری به صورت واحد انجام بپذیرد و ضمانت اجرایی برای قوانین درنظر گرفته شود.

دسترسی سریع
صبح و گفت‌وگو