صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 به مدت 90 دقیقه

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه کند.

احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با اینکه در مجلس قرار شد به حقوق همه کارکنان کشوری و لشکری 400 هزار تومان اضافه شود، به رادیو گفت وگو گفت: «افزایش تا 10 درصد نیز بدین معناست که دولت یکی از این درصد ها را بر اساس منابع حاصل از باقی مانده 400 هزار تومان انتخاب می کند و آن را نسبت به تمام حقوق بگیران و بازنشستگان کشوری و لشکری و به میزان 1 درصد اضافه می کند؛ نه اینکه به یک قشر 10 و به دیگری 1 درصد اضافه شود.»

وی با بیان این مطلب اضافه کرد: «اضافه حقوق 400 هزار تومان بر مبنای عدالت انتخاب شده و برای اضافه حقوق نیز دولت می تواند ما بین 1 تا 10 درصد افزایش را انتخاب کند و حقوق دریافتی فرد را با این ضریب محاسبه کند که تعادل سازی و در نظر گرفتن تجربه و مدرک تحصیلی پوشش داده شود.»

امیرآبادی فراهانی که در مصاحبه با برنامه "صبح و گفت وگو" سخن می گفت، ادامه داد: «بر اساس منابع بیش از 2 درصد به حقوق ها اضافه خواهد شد؛ چراکه مبلغی قریب 35 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت است. همچنین 4 میلیون و 900 هزار بازنشسته و شاغل نیز وجود دارد و پرداخت مبلغ 400 هزار تومان حدود 23 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و از 13 هزار میلیارد تومان باقی مانده، نسبتِ درصدیِ افزایش حقوق اعمال خواهد شد.»

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به محاسبات صورت گرفته، از افزایش درصدی حدود 900 هزار تومان به دریافت کنندگان حقوق های بالا یاد کرد و افزود: «این افراد شامل قضات، هیئات علمی و... هستند.»

امیرآبادی با بیان اینکه مالیات مازاد بر این مبلغ محاسبه می شود، گفت: «همه افرادی که از پله نخست حقوق تا 2 میلیون و 750 هزار تومان دریافت می کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند و حقوق بگیران حدود 4 میلیون تومان نیز با تخمین 10 درصد، حدود 130 هزار تومان مالیات پرداخت می کنند.»

وی خاطرنشان کرد: «وقتی از پله نخست به سمت پله بالاتر حرکت کنیم، حقوق بگیران به حداقل می رسند و بحث مازاد نیز مبنی بر کارانه ها بوده است ولی بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه حقوق های بالا دارای فراوانی بسیار نیستند و بخش عمده فراوانی حقوق های دولت زیر 2 میلیون و نیم پرداخت می شود.»

امیرآبادی همچنین به رادیو گفت وگو گفت: «شورای هماهنگی قوا اختیارات خوبی را برای واگذاری به مدیران داده است ولی متاسفانه در واگذاری ها موفق نبودیم؛ چراکه دولت از پروژه ها دل نمی کند و از دیگر سو بخش خصوصی به دلیل قوانین دست و پا گیر، پا پیش نمی گذارد.»

وی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم اهلیت در واگذاری ها، افزود: «شورای هماهنگی سران قوا برخی قوانین را متوقف می کند و شاید از این طریق بتوان بخش خوصی را برای سرمایه گذاری متمایل کرد.»

همچنین عبدالرضا مصری با اعلام اینکه شخصا پیشنهادات مربوط به افزایش حقوق را روی یک سیستم پیاده سازی کرده تا اثرات حقوق برای تمام گروه ها بررسی شود، به "صبح و گفت وگو" گفت: «اثرات روی حقوق یک میلون و 200 هزار تومان تا 17 میلیون تومان پس از کسر مالیات تکثیر و در اختیار همه نمایندگان قرار گرفت.»

وی با بیان اینکه به پایه حقوق یک میلیون و دویست هزار تومان تا حقوق بیش از دو میلیون تومان، پس از کسر مالیات مبلغ افزایش حقوق اضافه می شود، افزود: «در نهایت خالص دریافتی کارکنان به 15 درصد می رسید که میانه جدول را در بر می گرفت اما در حقوق های بالاتر رقم 16درصد را شامل می شد.»

به گزارش رادیو گفت وگو مصری اعمال 400 هزار تومان را پیشنهاد خوبی خواند و در عین حال گفت: «این اضافه واریزی بر مبنای جبران نرخ تورم نیست؛ بلکه در سال آینده 35 هزار میلیارد تومان بیشتر بودجه نداریم که باید بر اساس آن [برنامه ریزی کنیم].»

این نماینده مجلس با بیان اینکه تورم در حقوق های یک میلیون تومان منجر به حذف اولویت های زندگی می شود، اضافه کرد: «ما در پی آن بودیم که حداقل ها از سفره دهک های پایین کارمندی حذف نشود و حداقل به نصف کاهش یابد.»


مرتبط با این خبر

  • افزایش حقوق کارگران؛ آری یا خیر؟

  • دولت قادر به افزایش حقوق است ولی جانب احتیاط را نگه می دارد

  • افزایش 400هزارتومان پایین ترین تا بالاترین رده حقوقی را شامل می شود

  • بخش اعظم کارمندان دولت افزایش حقوق 400هزارتومانی را دریافت کردند

  • ظهرامروز؛ بررسی تخلف دولت از افزایش 18درصدی حقوق

  • افزایش حقوق بر اساس ضریب، به نفع کارکنان دولت است

  • افزایش احتمالی حقوق و دستمزد باید به نفع عائله دولت باشد

  • مجلس طرح افزایش حقوق ها را پیگیری می کند!

  • قدرت خرید کارگران ایرانی کاهش چشمگیری داشته است

  • افزایش 400 هزار تومانی حقوق‌ها، به عدالت اجتماعی نزدیک است